Oferte locuri de munca top

Mai multe controale ISC privind autorizarea constructiilor

Inspectorii ISC au făcut anul acesta, în primul trimestru, mai multe controale în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții, precum și în cel al amenajării teritoriului și urbanismului.

Astfel, ei au constatat că activitatea de eliberare a documentelor de autoritate la nivelul unităților administrativ-teritoriale nu se desfășoară în condițiile legii în toate localitățile.

Neconformitățile apar pe fondul fluctuației de personal din compartimentele de urbanism și al slabei pregătiri profesionale a acestora.

Potrivit raportului ISC, activitatea de control și coordonare din partea consiliilor județene nu se poate desfășura eficient din cauza lipsei de personal calificat, cu calitate de funcționar public cu atribuții în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării execuției lucrărilor de construcții, în structura de specialitate.

Efectele acestor neconformități pot fi eliberarea de autorizații de construire cu nerespectarea prevederilor legale, care pot genera prejudicii solicitanților și/sau vecinilor acestora.

În activitatea de control privind respectarea disciplinei de autorizare și execuție a lucrărilor de construcții s-au constatat:

* încălcări ale procedurii de eliberare a certificatului de urbanism şi a autorizației de construire

* deficiențe privind sistemul de evidență a actelor de autoritate emise

* documentații tehnice incomplete

* lipsa avizelor și acordurilor necesare autorizării lucrărilor

* neorganizarea sistemului propriu de control în domeniul disciplinei de autorizare și executare a lucrărilor de construcții

* nerespectarea normelor de proiectare și a competențelor de semnătură.

Din cauza numărului mare de petiții sau adrese de corespondență din partea altor instituții, activitatea de control în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului nu se poate desfăşura cu respectarea unui program prestabilit. Nu poate să abordeze fenomene negative specifice domeniului (slaba pregătire a personalului din cadrul structurilor de specialitate organizate la nivelul administrațiilor publice locale, lipsa planului urbanistic general actualizat și a regulamentului local de urbanism aferent, proliferarea documentațiilor derogatorii care afectează vecinătățile).

În controalele efectuate s-au constatat deficiențe în activitatea de proiectare a documentațiilor urbanistice desfăşurată de operatori economici și anume:

* nerespectarea cerințelor de proiectare și a competențelor de elaborare a documentațiilor urbanistice,

* nerespectarea cerințelor de avizare și aprobare a documentațiilor urbanistice.

De asemenea au fost constatate abateri legate de comunicarea datei începerii lucrărilor de construcții, precum și a datei de finalizare a lucrărilor.

În activitatea desfășurată de autoritățile administrației publice locale s-au constatat deficiențe privind nerespectarea cerințelor de conținut, elaborare, avizare și aprobare a documentațiilor de urbanism.

Controale în primul trimestru

În domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții, inspectorii ISC au efectuat 628 controale în primele trei luni ale acestui an, mai multe cu aproape 22% decât cele realizate în aceeași perioadă a anului trecut. Controalele au fost parțial programate și, în mare măsură, ca urmare a petițiilor înregistrate la nivelul inspectoratelor județene, respectiv al Inspectoratului în Construcții al Municipiului București, prin care au fost înregistrate 618 cazuri de încălcare a prevederilor legale.

Pentru acestea au fost aplicate 40 de sancțiuni contravenționale, în cuantum de 230,50 mii lei. Situația este similară cu cea de anul trecut când în aceași perioadă au fost aplicate 39 de sancțiuni contravenționale, în cuantum de 244,00 mii lei.

Mai multe controale au fost anul acesta în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului.

În primul trimestru au fost efectuate 41 controale în timpul cărora s-au constatat 46 deficiențe pentru care au fost dispuse 41 măsuri. A fost aplicată o sancțiune contravențională în cuantum de 3,00 mii lei. Spre comparație, în trimestrul I anul trecut, au fost efectuate 25 de controale de acest tip.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2021

Sus