Oferte locuri de munca top

Mai mult timp pentru cereri de finantare proiecte de energie regenerabila

A fost prelungită perioada de depunere a cererilor pentru finanțarea proiectelor de instalare noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară prin PNRR.

Așadar, IMM-urile, precum și întreprinderile mari care au ca activitate producerea de energie electrică (în scopul comercializării sau consumului propriu) corespunzătoare diviziunii 35: “Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat”, clasa CAEN 3511 – ”Producția de energie electrică”, pot depune în continuare proiecte.

Termenul inițial era 31 mai 2022, iar noul termen a fost prelungit cu două săptămâni, respectiv până la 15 iunie 2022, ora 17.00.

Schema de ajutor de stat aferentă Componentei 6 din PNRR, măsura dedicată Noilor capacități de producție electrică din surse regenerabile, cuprinde la rândul ei două scheme de ajutor:

* Schema de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investițiilor destinate instalării de noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate, exceptată de la notificarea ajutorului de stat în baza Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (GBER).

* Schema de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investițiilor destinate instalării de noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate, notificabilă în baza Orientărilor din 2022 privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția mediului și energie.

Viitor parc fotovoltaic, in apropierea Capitalei

Pot fi finanțate prin grant proiecte care au ca obiectiv realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare sau eoliene, cu sau fără instalații de stocare integrate ca activitate secundară, stocarea având un procent de maximum 20% din valoarea ajutorului de stat.

Valoarea ajutorului de stat acordat în cadrul schemei pe MW instalat este de maximum:

* pentru energie eoliană

-1.300.000 Euro/MW- pentru capacități instalate între 0,2 MW (exclusiv) și 1 MW (inclusiv);

-650.000 Euro/MW- pentru capacități instalate mai mari de 1 MW.

* pentru energie solară

-750.000 Euro/MW – pentru capacități instalate între 0,2 MW (exclusiv) și 1 MW (inclusiv);

-425.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mari de 1 MW.

Ajutorul maxim care se poate acorda pentru un proiect de investiţii nu poate depăşi 15.000.000 euro pe întreprindere, pe proiect de investiții.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/ mai 2022

Sus