Oferte locuri de munca top

Lupta cu birocratia excesiva: ce masuri propune Guvernul

O inițiativă guvernamentală pentru combaterea birocrației excesive propune modificarea procedurilor administrative obligatorii pentru adoptarea sau emiterea actelor, precum și pentru încheierea și derularea contractelor.

Proiectul Codului de procedură administrativă vizează și conduita juridică a funcționarilor publici și formele de control ale activități acestora.

Astfel, ar urma să fie instituit un set de reguli generale care genereze o abordare unitară la nivel național în toate domeniile de activitate ale administrației.

Aceste reguli au scopul să faciliteze transformarea digitală a administrației și să simplifice relația cetățenilor și mediului de afaceri cu administrația, precum și relației dintre autoritățile publice.

Vor fi introduse norme cadru referitoare la derularea procedurii de adoptare sau emitere a actelor administrative ce vizează:

– elaborarea proiectului de act administrativ

Sunt aduse clarificări cu privire la titularii dreptului de a iniția proiecte de acte administrative, motivarea actului administrativ reflectată în instrumentul de prezentare și motivare care însoțește actul, conținutul minimal al actului administrativ, precum și mențiunile obligatorii pentru proiectul de act administrativ individual, respectiv precizarea expresă a căii de atac, a termenului de contestare, precum și autorității sau instanței competente;

– avizarea și emiterea acordului prealabil cu privire la proiectul de act administrativ

Sunt aduse clarificări cu privire la categoriile de avize ce pot fi emise, efectele acestora asupra conținutului proiectului de act normativ, termenele de emitere a acestora, precum și modalitatea în care sunt supuse controlului judecătoresc – legalitatea avizelor este verificată în soluționarea litigiului care vizează actul administrativ în considerarea căruia avizul a fost emis.

– emiterea sau adoptarea actului administrativ

Sunt instituite prevederi generale cu privire la competența emitenților, modalități de organizare, desfășurare și asigurare a cvorumului în cadrul ședințelor autorității colegiale, condițiile de desfășurare și exercitarea votului în cadrul acestora, inclusiv prin mijloace electronice.

Spatii de cazare vor fi realizate in apropierea unui mare municipiu

Reguli specifice pentru contractele civile ale autorităților sau instituțiilor publice

Au fost propuse o serie de reguli generale aplicabile contractelor administrative încheiate de autoritățile și instituțiile publice, pornind de la definirea, calificarea contractului administrativ şi consecinţele calificării acestuia, cu enumerarea unor categorii de contracte care, prin lege, sunt considerate contracte administrative şi continuând cu principiile aplicabile, regulile generale de atribuire, încheiere și executare a contractului și drepturile și obligațiile părților în cadrul contractului administrativ, competența de soluționare a litigiilor.

Se consolidează astfel regimul juridic aplicabil contractului administrativ, caracterizat prin forme speciale necesare pentru încheierea sa, precum și prin principii specifice cu privire la executare și încetare:

* părțile trebuie să accepte unele clauze de natură regulamentară stabilite prin lege sau în baza legii;

* autoritatea publică nu poate ceda intere­sele, drepturile sau obligațiile sale decât altei autorități publice, iar, în cazul raporturilor juridice contractuale derulate cu autoritățile sau instituțiile publice, persoana de drept privat le poate ceda, la rândul său, doar cu acordul autorității publice;

* când interesul public o cere sau când persoana de drept privat nu și‑a îndeplinit din culpă obligațiile contractuale ori când executarea devine prea împovărătoare pentru aceasta, autoritatea publică poate modifica, rezilia, rezoluționa sau denunța unilateral contractul.

Căi de atac pe cale administrativă

Codul de procedură administrativă propune o procedură consolidată de soluționare a plângerii prealabile la nivelul administrației. Astfel, sunt clarificate normele de procedură în derularea recursului administrativ (care vizează revocarea sau rectificarea actului administrativ) și a concilierii administrative (care vizează soluționarea conflictelor administrative determinate de atribuirea, încheierea, executarea sau încetarea contractelor administrative) inclusiv a aspectelor de conţinut obligatoriu, ca succesiune de paşi în soluţionarea acestora.

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

Sus