Oferte locuri de munca top

Lucrarile de protejare impotriva inundatiilor: noi reglementari privin proiectarea si executia

Lucrările de protejare impotriva inundațiilor se vor face după noi prevederi care au scopul de a îndruma proiectarea şi executarea acestor lucrări. (document atașat la finalul știrii)

Aceste noi reglementări tehnice vin în sprijinul Planului de măsuri pentru diminuarea riscului la inundații pentru implementarea ”Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung”.

Domeniul de aplicare îl reprezintă proiectarea şi execuţia lucrărilor de protejare şi consolidare a taluzurilor udate pentru canalele de transport al apei (aducțiuni, irigații, desecări) şi ale digurilor de apărare împotriva inundaţiilor (taluzele exterioare).

Astfel, sunt prezentate cele mai frecvente soluţii constructive, fiind la latitudinea proiectantului, în funcţie de situaţia concretă, să conceapă şi alte soluţii sau să prevadă utilizarea şi a altor materiale, asigurând însă stabilitatea şi eficienţa lucrării.

Consolidările se referă la ranforsarea secţiunii albiei şi a taluzurilor udate pentru asigurarea stabilităţii şi rezistenţei.

Reglementarea conține două părţi distincte ca destinaţie:

Partea I Proiectarea lucrărilor de apărare şi consolidare a taluzurilor la diguri şi canale: tratează problemele de dimensionare şi alcătuire a lucrărilor, și cuprinde prevederi referitoare la elementele necesare proiectării, factorii de bază  în alegerea schemei constructive de protejare şi consolidare,  schemele de alcătuire constructivă a lucrărilor de protejare şi consolidare a taluzurilor,  calcule de verificare şi dimensionare a consolidării taluzurilor,  materiale utilizate pentru protecţia taluzurilor, controlul calității lucrărilor

TOPUL DRUMARILOR: Pe trend ascendent, spre un adevarat boom

Partea a II-a  Execuţia lucrărilor de apărare şi consolidare a taluzurilor tratează: condiţiile şi tehnologiile de realizare a lucrărilor și cuprinde prevederi referitoare la condiţiile necesare începerii execuţiei, condiţiile ce trebuie îndeplinite de organizarea de şantier, trasarea lucrărilor de apărare şi consolidare a taluzurilor, executarea lucrărilor de terasamente, executarea straturilor drenante, punerea în operă a geosinteticelor, executarea pereurilor din dale prefabricate, a pereurilor din piatră, masivelor din anrocamente, saltelelor din fascine sau materiale geosintetice și gabioanelor, controlul calităţii lucrărilor.

Noile reglementări nu se vor aplica în cazul următoarelor construcţii hidrotehnice, la care se vor respecta prevederi (normative, ghiduri, îndrumare, proiecte directive etc.) specifice: consolidări de mal în albii naturale; canale navigabile; baraje şi diguri de pământ pentru acumulări; bazine de aspiraţie şi refulare ale staţiilor de pompare; bazine de disipare şi canale de fugă ale centralelor; ramblee executate din pământ armat.

Descărcați aici

Login Required

 

 

 

 

 

 

Citiți revista Arena Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

Sus