Oferte locuri de munca top

Lucrari pentru Magistrala 2 metrou, de 200 mil euro

La 200 milioane euro se ridică investiția necesară pentru îmbunătăţirea serviciilor de transport public de călători cu metroul pe Magistrala 2 Berceni- Pipera. Aceasta conform indicatorilor tehnico-economici ce vor fi aprobați astăzi de Guvern.

Lucrările propuse a fi executate intervin asupra stațiilor și tunelurilor acestei magistrale, având drept scop îmbunătățirea condițiilor de circulație.

Acestea se referă în principal la:

 • înlocuirea șinei tip 49E1 cu șină tip 60E1, pe tot traseul, cu excepția zonelor cu aparate schimbătoare de cale, unde se va utiliza șină tip 49E1;
 • înlocuirea traverselor bibloc cu blocheți independenți;
 • adoptarea unor prinderi elastice tip fastclip pe blocheți prefabricați, capabile să permită reglarea ecartamentului și a niveletei căii in exploatare, capabile să reducă zgomotele și vibrațiile, precum si dispersia curenților vagabonzi;
 • înlocuirea aparatelor de cale;
 • refacerea impermeabilizării construcției subterane;
 • schimbarea fundației căii de rulare pe beton, pe tunel, acolo unde este necesar;
 • înlocuirea totală sau parțială (după caz) a prismei de piatră spartă, în cazul fundației pe balast a căii de rulare;
 • înlocuirea instalațiilor complexe care au durata de viață depășită și aducerea acestora la nivelul reglementărilor tehnice în concordanță cu cerințele fundamentale de calitate.

Lungimea totală a liniilor de metrou noi sau îmbunătățite va fi de 18,68 km, cale dublă.

În urmă realizării investiției va rezulta îmbunătățirea serviciilor de transport public de călători pe Magistrala 2 de metrou prin creșterea vitezei de circulație comerciale medii de la 38,5 km/h la 40 km/h.

Valoarea totală a investiției este de 986.582 mii lei, inclusive TVA, din care valoarea lucrărilor de construcții și montaj este de 694.199 mii lei.

Durata de execuție a investiţiei este de 48 de luni.

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile (FEN), alocate prin Programul Transport aferent cadrului financiar 2021-2027, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum şi din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație. Lungimea Magistralei 2 este de 18,68 km, cale dublă, având în componență 14 stații și 4 tronsoane, astfel:

 • Tronsonul I, staţiile: Berceni, Dimitrie Leonida, Apărătorii Patriei şi Piaţa Sudului;
 • Tronsonul II, staţiile: Constantin Brâncoveanu, Eroii Revoluţiei, Tineretului şi Piaţa Unirii 2;
 • Tronsonul III, staţiile: Universităţii, Piaţa Romană şi Piaţa Victoriei 1;
 • Tronsonul IV, staţiile: Aviatorilor, Aurel Vlaicu şi Pipera, cu mențiunea că secțiunea Berceni – Tudor Arghezi (extensia Magistralei M2) nu face parte din acest proiect, fiind pusă în funcție în anul 2023.

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/martie 2024

Revista Arena Constructiilor martie 2024

Sus