Oferte locuri de munca top

Locuinte noi, fara disconfort olfactiv, prin lege

Cartiere rezidențiale, precum cel dezvoltat de omul de afaceri Robert Negoiță în apropierea unității de procesare a deșeurilor animale Protan din Popești Leordeni, nu vor mai putea fi construite întrucât locatarii pot fi deranjați de mirosurile neplăcute.

Parlamentarii au votat ieri o lege care prevede măsuri de prevenire și reducere a disconfortului olfactiv. Aceasta stipulează obligații noi pentru operatorii economici sau titularii de activitate, dar și pentru autoritățile publice ce emit certificate de urbanism și autorizații de construire.

Astfel, autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu pentru activităţile care pot crea disconfort olfactiv va trebui să cuprindă un Plan de gestionare a disconfortului olfactiv.

De asemenea, autoritatea publică centrală pentru sănătate va impune condiţiile de funcţionare pentru respectarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, în cadrul procedurilor de reglementare pentru proiectele sau activităţile care pot crea disconfort olfactiv în zonele rezidenţiale.

Noile obligații

Autoritățile administrației publice locale, precum și persoanele fizice și juridice vor avea, printre altele, următoarele obligații:

* Să reglementeze, inclusiv prin interzicerea temporară sau permanentă, accesul anumitor tipuri de autovehicule sau desfăşurarea unor activităţi generatoare de disconfort, disconfort olfactiv pentru populaţie în anumite zone ale localităţilor. Astfel vor fi protejate zonele destinate locuinţelor, tratamentului, odihnei, recreerii şi agrementului, zonele unde se află unități sanitare şi unităţi de învătământ.

* Să prevadă măsuri de prevenire și reducere a disconfortului olfactiv în elaborarea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului.

* Să întrețină rețeaua de canalizare, instalațiile de preepurare/stațiile de epurare și să ia toate măsurile astfel încât să nu creeze disconfort olfactiv;

* În vecinătatea activităților cu posibil impact olfactiv asupra populației, autoritățile administrației publice locale vor respinge solicitările de dezvoltare a proiectelor care necesită asigurarea de protecție sanitară. Aceasta dacă distanțele minime de protecție sanitară stabilite între teritoriile protejate și o serie de unități care produc disconfort și riscuri asupra sănătății populației nu sunt respectate.

* În cazul zonelor rezidenţiale în vecinătatea cărora se desfăşoară activităţi existente cu impact olfactiv la care distanţa minimă de protecţie sanitară în vigoare nu este respectată, operatorul/titularul activităţii are obligaţia să ia toate măsurile necesare în vederea diminuării disconfortului produs, prin implementarea unui Plan de gestionare a disconfortului olfactiv avizat de autoritatea publică centrală pentru sănătate.

 

Descărcați aici Forma legii înaintată spre promulgare

 

 

 

 

Citiți și:

Castigatorul unui contract rutier de 18 mil euro isi mentine pozitia

Blocuri cu 16 niveluri, in cadrul unui ansamblu mixt din Capitala

Zeci de blocuri din Bucuresti urmeaza sa fie reabilitate termic

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2020

Sus