Oferte locuri de munca top

Locatarilor li s-ar putea impune anumite solutii aferente energiei termice

Beneficiarii, cât și companiile ce activează în domeniul soluțiilor de energie termică alternative celor centralizate pot fi prejudiciați de unele prevederi ale Legii ce modifică și completează legea 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, consideră Klaus Iohannis. Președintele a cerut ieri reexaminarea noii legi.

În solicitarea de reexaminare se menționează că prin redefinirea conceptului de „condominiu” ca reprezentând un „sistem de încălzire având la bază o singură soluție tehnică de încălzire” este restrâns dreptul consumatorilor de a-și alege produsele și serviciile în acord cu propria voință și nevoile acestora.

Textul normativ poate conduce inclusiv la ideea instituirii unei interdicții indirecte a debranșării de la sistemul centralizat pentru utilizatorii din condominii, nesocotind regulile comerțului liber și economiei de piață, prin instituirea unui monopol al sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică.

Prin această nouă lege se instituie pentru autoritățile administrației publice locale o competență exclusivă în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale care compun sistemul de utilitate publică respectiv.

Corelarea celor două norme mai sus indicate permite interpretarea că soluția legislativă ar impune locuitorilor din cadrul UAT-urilor să utilizeze doar anumite soluții aferente energiei termice, stabilite de autorități, ceea ce ar echivala cu o restricționare a accesului la soluții alternative pe care utilizatorii le pot considera mai eficiente.

Președintele Iohannis mai menționează și că prin restricționarea unor anumite soluții aferente energiei termice se pot crea premisele descurajării concurenței pe piața energiei termice și a soluțiilor alternative, creându-se astfel o situație de poziție dominantă a societăților care oferă energie termică în sistem centralizat.

Consecința ar fi lipsirea beneficiarilor de posibilitatea de a alege soluția cea mai eficientă pentru nevoile lor.

În plus, în opinia președintelui aceste prevederi creează totodată și premisele încălcării unui articol din Legea concurenței, potrivit căruia: „Sunt interzise orice acțiuni sau inacțiuni ale autorităților și instituțiilor administrației publice centrale ori locale și ale entităților către care acestea își deleagă atribuțiile, care restrâng, împiedică sau denaturează concurența”.

Președintele și-a încheiat cererea de reexaminare a legii prin menționarea faptului că această nouă lege trebuie adoptată astfel încât să se asigure deplina respectare a principiului constituțional al bicameralismului, având în vedere că cele mai multe dintre dispozițiile acesteia nu au făcut obiectul dezbaterii și adoptării în cadrul primei Camere sesizate.

 

Citiți că:

Stirile zilei

Proiect rezidential langa Scoala Americana din Voluntari

37 km vor fi modernizati in cadrul unui important proiect

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr.5/iul-aug 2018

coperta-ac5

Sus