Oferte locuri de munca top

Limitarea dobanzilor, solutia impotriva abuzului creditorilor

Consumatorii ar urma să fie protejați împotriva dobânzilor excesive, precum și a altor forme de abuz de putere economică, conform unui proiect de lege, inițiat de Daniel Zamfir, senator ALDE.

Acesta propune reglementarea raporturilor juridice între creditorii financiari și consumatori.

Daniel Zamfir consideră că propunerea de lege este necesară din mai multe motive. Consumatorii pierd capacitatea de a-și achita voluntar datoriile bănești, iar prin efectul creditării în masă, creditorii își pierd lichiditatea și capacitatea menținerii continuității propriei afaceri, din cauza riscului de devalorizare a monedei naționale, transferat în totalitate în sarcina consumatorilor.

Totodată, caracterul de titlul executoriu în sine al contractelor care consacră creanțe bănești poate afecta liberul acces la justiție, poate neutraliza dreptul cetățeanului la un nivel de trai decent și, mai ales, poate face inaplicabil principiul protecției locuinței familiale a debitorului, mai susțin inițiatorii.

Din prevederile noului proiect amintim:

* Dobânda excesivă sau camăta este definită ca fiind o dobândă contractuală superioară dobânzilor comerciale curente practicate de instituțiile de credit pe piața financiar-bancară internă, fiind în mod manifest disproporționată față de media acestor dobânzi comerciale curente. Se prezumă că dobânda este excesivă ori de câte ori depășește dublul mediei dobânzii comerciale curente.

* Dobânda Anuală Efectică (DAE) înseamnă costul total al creditului pentru consumator, exprimat ca procent anual din valoarea totală a creditului. DAE se compune din dobânda la împrumuturi sau credite percepută de creditorii financiari, la care se adaugă celelalte costuri ale creditării, inclusiv comisionele, spezele, taxele și primele de asigurare și celelalte costuri pentru serviciile accesorii aferente contractului de credit. Costurile creditării, altele decât dobânda la împrumuturi sau credite percepută de creditorii financiari, nu pot depăși cu mai mult de 30% această dobândă. Comisionul aplicat ca procent din valoarea sau soldul creditului nu poate fi inclus în costul total al creditului.

* Creditul imobiliar este creditul sau împrumutul perfectat în vederea achiziționării, construcției sau a ameliorării unui imobil. Creditul este ipotecar dacă garanția materială conferită creditorului financiar poată asupra imobilului achiziționat sau care urmează a fi construit pe credit. Creditul este imobiliar în toate celelalte situații în care garanția este instituită asupra unor imobile. Creditul este imobiliar chiar și în cazul în care garanția materială imobiliară este conferită de un terț.

* Creditul de consum este un împrumut sau un credit a cărei valoare maximă este de 20.000 euro, în echivalent lei, și a cărei perioadă maximă de rambursare este de 5 ani, indiferent dacă este garanta sau nu cu ipoteci imobiliare.

* Microcreditul este un împrumut în valoare maximă de 3.000 euro, în echivalent lei, a cărei perioadă maximă de rambursare este de un an.

Totodată, proiectul definește și abuzul de putere economică. Acesta înseamnă practicarea de dobânzi excesive, trecerea întregului risc de devalorizare a monedei naționale în sarcina exclusivă a consumatorului, cesiunile de creanță speculative, executarea silită intempestivă a locuinței familiale a consumatorului, clauzele abuzive, precum și orice alte practici comerciale incorecte.

Limitele dobânzilor

Proiectul stabilește limite pe care dobânzile nu le pot depăși. Astfel, dobânda anuală efectivă în cazul creditelor imobiliare nu va putea depăși cu mai mult de 3% dobânda legală. În cazul în care creditorul financiar este o instituție financiară ne-bancară autorizată de BNR, dobânda anuală efectivă în cazul creditelor imobiliare nu poate depăși dobânda Lombard.

Dobânda anuală efectivă în cazul creditelor de consum este propusă să nu depășească 18% pe an.

În cazul microcreditelor, inițiatorul propune următoarele limite pentru dobânda anuală efectivă:

* 30% pe an, dacă scadența este de peste 90 de zile

* 100% pe an, dacă scadența este între 16 și 90 de zile

* 200% pe an, dacă scadența este de maxim 15 zile.

 

 

 

Citiți și:

Intr-o zona selecta a Capitalei va fi dezvoltat un proiect mixt

Teren de zeci de hectare pentru dezvoltari imobiliare

Blocuri cu 11 si 4 etaje, recent autorizate

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/ mai 2019

Sus