Oferte locuri de munca top

Licitatii de 46 mil euro, din fonduri europene, anulate

Avem fonduri europene alocate țării noastre pentru înființarea, extinderea, reabilitarea rețelelor de apa și canalizare dar nu putem să atribuim lucrările de execuție.

Licitații lansate pentru atribuirea lucrărilor de acest tip, în valoare estimată de peste 46 de milioane de euro, au fost anulate.

Procedurile de achiziție publică au fost lansate de Compania de Apă Târgoviște- Dâmbovița.

Finanțarea este din fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructura Mare POIM 2014-2020, bugetul de Stat, bugetele locale, contribuție proprie.

Motivele anulării licitațiilor sunt ”Abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibilă încheierea contractului. Entitatea contractantă a decis anularea procedurii în baza art. 225 alin (1) lit.c din Legea 99/2016: „(1) Entitatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru în următoarele cazuri: (…) c) dacă încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă încheierea contractului”.

Cine ar putea obtine un contract de peste 39 mil euro

Cele două proceduri anulate vizau atribuirea contractelor:

* DB-CL-18  Înființarea și extinderea rețelelor cu apă și canalizare în Baleni, Bucșani, Finta. Valoarea totală estimată este de 88.263.993 lei fără TVA. Durata 18 luni.

* DB-CL-09 Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare in Pucioasa, Fieni, Moroeni, Pietroșița, Buciumeni. Valoare totală estimată este de 141.391.750 lei fără TVA, iar durata de 35 luni.

Viitoare cladire cu 14 niveluri, in cadrul unui ansamblu din provincie

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/ octombrie  2022

Sus