Oferte locuri de munca top

Licitatie suspendata pentru modernizarea spitalului SRI din Ilfov

A fost suspendată licitația pentru atribuirea contractului de peste 80 milioane de euro  pentru proiectarea și execuția de lucrărilor de reabilitare, modernizare, extindere, construire şi dotare Spitalul Clinic de Urgenţă «Prof. dr. Agrippa Ionescu», din Baloteşti, judeţul Ilfov, spital ce aparține Serviciului Român de Informații.

Suspendarea procedurii vine ca urmare a unei decizii a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor la contestația făcută de un ofertant.

Cererea de suspendare a procedurii a fost formulată de General Electric Medical Systems Romania SRL, iar CNSC a dispus suspendarea procedurii de atribuire până la soluționarea fondului cauzei.

Contestatoarea a cerut modificarea parțială a documentației de atribuire și anume înlocuirea unor mențiuni cu privire la specificațiile echipamentelor de tomografie și a aparaturii conexe acesteia și reluarea procedurii de achiziție publică după modificarea specificațiilor tehnice și a unor factori și formule de evaluare dacă modificarea parțială a documentației de atrbuire nu este posibilă, precum și suspendarea procedurii de atribuire.

Valoarea estimată a contractului, finanțat din fonduri bugetare, este de 398.287.052 lei, fără TVA, și este compusă din:

– Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică – 5.175.042 lei

– Cheltuieli pentru investitia de baza cap. 4 – 388.164.493 lei, din care:

* Constructii si instalatii – 237.456.657 lei;

* Montaj – 9.919.168 lei;

* Utilaje cu montaj – 35.943.362 lei;

* Dotari – 104.845.304 lei;

– Capitolul 5 – Alte cheltuieli – 4.947.516 lei din care organizare de santier – 3.710.637 lei și Cheltuieli conexe– 1.236.879 lei

Contractul va fi atribuit în baza criteriului „cel mai bun raport calitate-preț”, iar factorii de evaluare a ofertei sunt prețul ofertei, cu o pondere de 80%, și experiența profesională, cu o pondere de 20%.

Durata de realizare a investiție este de 106 lun, din care:

* (PAC+PT+DE, Executie) de 46 luni, respectiv (1380 zile) din care 6 luni (180 zile) proiectarea și 40 luni (1200 zile) execuția lucrărilor și

* 60 luni perioada garantiei de buna executie.

 

Nou hipermarket, investitie a unui cunoscut retailer

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/ martie 2022

Sus