Oferte locuri de munca top

Licitatie de peste 18 mil euro, anulata

Licitația pentru atribuirea unui contract de construcții inginerești, cu o valoare estimată de peste 18 milioane de euro, a fost anulată.

Proiectul este cu finanțare din fonduri europene, prin Programul Operațional Infrastructura Mare – POIM.

Procedura de achiziție publică a fost anulată deoarece la data limită de depunere a ofertelor nu au existat ofertanți înscriși.

Contractul vizează modernizarea și extinderea capacității de operare a portului Medgidia din Constanța.

Valoarea totală a contractului este estimată la 91.467.164 lei fără TVA.

Contractul prevede două faze de proiectare:

* elaborare documentații și obținere autorizație de construire;

Cine oferteaza pentru un contract de 23 mil euro

* asistență tehnică din partea proiectantului.

Modernizarea și extinderea capaciţăţii de operare a portului are în vedere realizarea următoarelor obiective principale:

* Finalizarea danelelor 16,17 și 18:

– Finalizarea coronamentului cheului;

– Montarea accesoriilor de cheu (bolarzi şi amortizori) ;

– Execuţia plăcii de suprabetonare;

– Execuția lucrărilor de dragaj;

– Modernizarea platformelor pentru operare aferente acestor dane;

* Desfiinţarea reazemului din apă din dreptul danei nr. 16;

* Reabilitare dana de pasageri;

* Reabilitarea tuturor platformelor portuare existente;

* Reabilitarea sistemului de legare nave și de protecţie cu apărători de cheu a tuturor danelor din port;

* Modernizarea şi consolidarea fronturilor de acostare tip Duc. D’Albi, amonte şi aval port;

* Reabilitare căilor de acces (drumuri) in port, la cheuri si la platformele portuare:

– Drum acces port si drumuri acces catre dane;

– Drum acces platforme portuare;

– Drum acces dane pasageri;

* Reabilitare imprejmuire şi sistem de securizare a incintei portuare;

* Reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor pentru furnizare utilităţi (apă, canalizare, energie electrică):

– Alimentarea cu apă potabilă la dane;

Constructii civile de peste 22 mil euro, in pregatire

– Reţeaua de canalizare;

– Alimentarea cu energie electrică;

* Asigurarea instalaţiilor și dotărilor P.S.I. pentru fiecare dană;

* Reabilitarea instalaţiei de iluminat exterior în port;

* Reabilitarea / Modernizarea clădirilor administrative:

– Gara Fluviala;

– Anexa Sociala;

– Centralele termice din portul industrial si din portul comercial.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/ octombrie  2022

Sus