Oferte locuri de munca top

Legislatia investitiilor publice: noi modificari

Noi amendamente au fost aduse legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice de către deputați în procesul de legiferare a OUG nr.26/2022, astfel încât să permită realizarea în termenele asumate a proiectelor propuse a fi finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Noul proiect de lege urmează să fie votat săptămâna viitoare de Camera Deputaților (cameră decizională), după care va fi trimis, spre promulgare, președintelui Klaus Iohannis.

Astfel, în cazul litigiilor și cererilor privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor, termenul de depunere a întâmpinării va fi de 15 zile de la data comunicării de către instanța de judecată a cererii de chemare în judecată către pârât.

Este vorba de prejudiciile cauzate în cadrul:

* procedurii de atribuire

* cele privind executarea, anularea, nulitatea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractelor de achiziție publică

* cele care privesc documentele constatatoare emise de către autoritatea/entitatea contractantă referitoare la executarea contractului.

Proiecte rutiere in Bucuresti, in aprobare

Litigiile şi cererile care decurg din executarea contractelor administrative şi cele care decurg din rezilierea, rezoluţiunea, denunţarea unilaterală sau încetarea anticipată a contractelor de achiziţie publică din motive independente de autoritatea contractantă vor fi soluţionate în primă instanţă, de urgenţă şi cu precădere, de către secţia de contencios administrativ și fiscal a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante sau în circumscripţia în care îşi are sediul social/domiciliul reclamantul.

Hotărârea pronunțată în cazul litigiilor și cererilor de tipul celor menționate mai sus va putea fi atacată cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare, la secția de contencios administrativ şi fiscal a curții de apel, care judecă în complet specializat în achiziții publice.

Apelul va fi depus la instanța a cărei hotărâre se atacă și va fi soluționat de urgență şi cu precădere, într-un termen ce nu va depăși 30 de zile de la data sesizării legale a instanţei.

Hotărârea pronunțată în cazul litigiilor care privesc documentele constatatoare emise de către autoritatea/entitatea contractantă referitoare la executarea contractului va putea fi atacată numai cu recurs, în termen de 10 zile de la comunicare.

Recursul va fi depus la instanța a cărei hotărâre se atacă. Instanţa ierarhic superioară va soluționa recursul de urgență şi cu precădere, într-un termen ce nu va depăși 30 de zile de la data sesizării legale a instanţei.

 

 

Descărcați aici

 

Login Required

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus