Solplanet x AeroFix

Legislatia fiscala neclara, interpretata in favoarea contribuabilului

Mai multe clarificări privind interpretarea legilor fiscale au fost adoptate ieri de Senat. Modificările Codului Fiscal vizează cazurile în care prevederile sunt neclare, acestea urmând să fie interpretate în favoarea contribuabilului sau a plătitorului. Propunerea legislativă a trecut de Senat cu 132 de voturi „pentru”.

Interpretarea legii în favoarea debitorului poate interveni abia după parcurgerea mai multor etapele de clarificare a voinței legiuitorului.

Astfel, interpretarea reglementărilor fiscale trebuie să respecte voința legiuitorului așa cum este exprimată în lege. În cazul în care voința legiuitorului nu reiese clar din text, se va ține cont de scopul emiterii actului normativ astfel cum acesta reiese din documentele publice ce însoțesc actul normativ în procesul de elaborare, dezbatere și aprobare.

În cazul în care au mai multe sensuri, prevederile vor fi interpretate în sensul ce corespunde cel mai bine obiectului și scopului legii. Prevederile legislației fiscale se interpretează în sensul în care pot produce efecte, iar nu în acela în care nu ar putea produce niciunul.

Dacă după aplicarea regulilor de interpretare prevederile legislației fiscale rămân neclare, acestea vor fi interpretate în favoarea contribuabilului/ plătitorului, potrivit principiului in dubio contra fiscum.

Acest principiu reprezintă de fapt transpunerea în relațiile fiscale dintre stat și cetățean a prezumției de nevinovăție din domeniul penal și a favorizării debitorului în domeniul

dreptului civil.

Principiul îndeamnă la stabilirea unui echilibru just, înseamnă evitarea punerii părții mai slabe dintr-o relație într-o dificultate și mai mare, arată inițiatorii propunerii legislative.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2021

Sus