Oferte locuri de munca top

Legea venitului minim garantat, modificata

Camera Deputaților a adoptat cu majoritate de voturi proiectul de lege pentru completarea Legii privind venitul minim garantat.

Astfel, Guvernul va putea acorda ajutoare de urgenţă, în bani sau în natură, familiilor sau persoanelor care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii, precum şi pentru alte situaţii deosebite determinate de starea de sănătate ori altor cauze care pot conduce la apariţia sau sporirea riscului de excluziune socială.

Fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgenţă acordat de Guvern vor fi asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. Ajutoarele de nu vor fi supuse impozitului pe venit şi nu se vor lua în considerare la stabilirea altor drepturi de asistenţă socială acordate de la bugetul de stat.

De asemenea, primarii vor putea dispune acordarea de ajutoare de urgenţă, în bani sau în natură, familiilor sau persoanelor care se află în aceleași situaţii de necesitate enumerate mai sus, precum și în caz de deces în ţară sau în străinătate.

Propunerea de acordare a ajutoarelor de urgenţă va avea la bază cererea şi declaraţia pe propria răspundere a unui membru de familie sau a persoanei singure, precum şi

ancheta socială prin care se certifică existenţa situaţiilor de necesitate ori, după caz, a

situaţiilor deosebite în care se află familiile sau persoanele singure.

În cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarii vor putea dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea. Ajutorul va fi acordat unei singure persoane, care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun sau, în lipsa acestuia, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu înmormântarea.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2021

Sus