Oferte locuri de munca top

Legea privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi va fi modificata

Vechea lege ce privește reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților urmează să fie modificată, conform unei propuneri legislative (document atașat mai jos). Noua lege va introduce prevederi legate de autorizarea lucrărilor de executare a construcțiilor, respectiv a lucrărilor de amenajare spații verzi și a lucrărilor de executare a construcțiilor care, prin soluția tehnică, afectează indicii de calitate și cantitate ai spațiilor verzi și ai elementelor vegetale, conform legislației în vigoare în construcții.

De asemenea, noua lege aduce completări la proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC) și la proiectul pentru autorizarea organizării lucrărilor de execuție în scopul îmbunătățirii și eficacității protecției spațiilor verzi.

Pe lângă cele menționate, actul normativ propune republicarea Legii 24/2007 și cu următorele prevederi:

* Introduce o definiție a spațiului verde și actualizarea tipurilor de spațiu verde în raport cu tipul de proprietate și categoriile de folosință a terenurilor din intravilanul localităților conform legislației în vigoare, precum și cu principiile de dezvoltare durabilă și cu tendințele actuale din domeniu la nivel european;

* Completarea obligațiilor referitoare la protecția și conservarea spațiilor verzi în funcție de proprietari și utilizatori în scopul îmbunătățirii calității spațiilor verzi;

* Clarificarea și completarea obiectivelor de administrare a spațiilor verzi de către autoritățile administrației publice locale și de alte organe împuternicite în acest scop și de proprietarul spațiilor verzi conform principiilor de dezvoltare durabilă și tendințelor actuale din domeniu la nivel european;

* Introduce și completează instrumentele de administrare a spațiilor verzi în scopul asigurării unei administrări responsabile a acestora în acord cu principiile și tendințele actuale din domeniu la nivel european și scopul îmbunătățirii condițiilor de mediu din localități;

* Eliminarea unor prevederi limitative, restrictive sau care pot fi interpretate ca fiind problematice în raport cu administrarea spațiilor verzi;

* Aduce completări rereritoare la diferitele tipuri de protecție, întreținere și finanțare a spațiilor verzi conform tendințelor actuale din domeniu la nivel european;

* Aduce completări reglementărilor legate de înstrăinarea, atribuirea, reducerea și schimbarea de destinație a spațiilor verzi în scopul unei protecții mai stricte a acestora.

Guvernanții preconizează că odată cu intrarea în vigoare a acestor noi prevederi va avea loc o îmbunătățire a activității administrațiilor publice locale în domeniul administrării spațiilor verzi, precum și a activității proiectanților elaboratori ai planurilor urbanistice și regulamentelor locale de urbanism.

Elaboratorii proiectului susțin că un astfel de demers era necesar luând în considerare dezvoltarea urbană accentuată și de cele mai multe ori fără a exista o planificare de ansamblu care să asigure crearea de noi spații verzi. Necorelarea prevederilor legii cu prevederile legilor din materia autorizării executării construcțiilor și a urbanismului au creat în practică numeroase dificultăți de asigurare a unei dezvoltări și administrări judicioase a spațiului verde, mai menționează aceștia.

De asemenea, neîntocmirea registrelor verzi și strategiilor pentru conservarea și dezvoltarea rețelei de spații verzi a dus la o administrare superficială a spațiilor verzi, care nu servește nevoilor reale ale societății.

Trebuie menționat și că România se află în situație de infringement în ceea ce privește poluarea aerului cu particule solide, în special în marile orașe precum Timișoara, Brașov, Iași, București. Calitatea mediului în orașe este periclitată, iar o administrare responsabilă față de spații verzi, ca și componente ale mediului din aglomerările urbane ar duce la îmbunătățirea calității aerului și deci la conformarea cu reglementările UE, mai adaugă oficialii.

Descărcați aici proiectul de lege:

 

 

 

 

 

Citiți și:

Linii de tramvai si strazi modernizate cu circa 18 mil euro

Nou ansamblu rezidential in vestul tarii

Cladirea unui colegiu national va fi modernizata

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr.5/iul-aug 2018

coperta-ac5

Un comentariu;

  1. Stefan said:

    De ce numai statul este obligat sa asigure 30% spatiu verde la extinderea intravilanului cu constructii noi?

Sus