Solplanet x AeroFix

Legea privind eficienta energetica se aliniaza cu legislatia europeana

Mai multe modificări urmează să fie efectuate la Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică. Aceasta ca urmare a faptului că Directiva 2012/27/UE a fost transpusă incomplet și incorect.

Dacă aceste modificări nu vor fi realizate, ar putea fi afectate obiectivele politicii în domeniul eficienței energetice privind asigurarea bugetului pentru renovarea clădirilor publice, elaborarea auditurilor energetice de către operatorii economici și participarea răspunsului la cerere la piaţa angro şi cu amănuntul de energie electrică, susțin inițiatorii proiectului de Ordonanță de Urgență.

Conform documentului, anual, 3% din suprafaţa totală a clădirilor încălzite şi/sau răcite pentru asigurarea climatului interior, deţinute şi ocupate de administraţia publică centrală, trebuie renovate pentru a îndeplini cel puţin cerinţele minime de performanţă energetică prevăzute în capitolul IV „Cerinţele de performanţă energetică a clădirilor” din Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată.

În acest sens, ordonatorii principali de credite vor asigura cuprinderea cheltuielilor în bugetul instituției.

Totodată, sunt vizați și operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie sub 1.000 tone echivalent petrol pe an, cu excepţia IMM-urilor. Aceștia vor fi obligaţi să întocmească la fiecare 4 ani un audit energetic pe întreg conturul de consum energetic. Auditul va fi realizat de o persoană fizică sau juridică autorizată în condiţiile legii şi stă la baza stabilirii şi aplicării măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice.

Mai exact, auditul energetic realizat pe întregul contur de consum energetic al unui operator economic include bilanţurile energetice realizate pe toate contururile de consum energetic ale operatorului economic şi respectă criteriile minime pentru auditurile energetice, inclusiv pentru cele desfăşurate ca parte a sistemelor de gestionare a energiei conform Anexei nr.4 din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică. Auditurile energetice se realizează pentru toate tipurile de purtători de energie care intră în conturul de consum energetic.

În cazul în care încălzirea, răcirea sau apa caldă pentru o clădire sunt furnizate din sistemul de alimentare centralizată cu energie termică sau de o sursă centrală care alimentează mai multe clădiri este obligatorie montarea contoarelor de energie termică sau de apă caldă în punctele de delimitare/separare a instalaţiilor din punctul de vedere al proprietăţii sau al dreptului de administrare.

 

Descărcați aici proiect OUG pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică

 

 

 

 

 

 

Citiți și:

Cum merg vanzarile in cadrul unui proiect ce va avea 1.200 apartamente

Case langa Bucuresti, de la 65 la 95 mii de euro

Un proiect cu 130 apartamente va fi aprobat in curand

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.2/ aprilie 2019

Sus