Oferte locuri de munca top

Legea energiei, noi propuneri de modificare

Mai multe modificări și completări sunt propuse într-un nou proiect de modificare a Legii energiei electrice și a gazelor naturale123/2012. Sunt vizate licențele, autorizațiile și plângerile adresate către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), printre altele. Aceste propuneri sunt în prezent înregistrate la Senat pentru dezbatere.

Plângerile adresate către ANRE

Inițiatorii proiectului legislativ prevăd ca, înainte de a adresa o plângere către ANRE, reclamantul să se adreseze spre soluționare prestatorului de serviciu/activității de a cărei prestație este nemulțumit. Totodată, nu fac obiectul soluționării plângerilor al căror obiect depășește 36 luni de la data săvârșirii.

Plângerile deduse spre soluționare instanțelor judecătorești sau unor entități juridice pe cale extrajudiciară nu vor mai putea fi adresate spre soluționare și ANRE.

De asemenea, este propus ca pe perioada soluționării plângerilor de către ANRE, efectele acțiunilor titularilor de licențe/autorizații/atestate în domeniul energiei, împotriva reclamanților, pot fi suspendate de către ANRE, cu excepția celor care prin neaplicarea lor ar conduce la producerea unui prejudiciu iremediabil.

Autorizații și licențe – noi prevederi

Inițiatorii vor ca licența pentru prestarea serviciului de distribuție să fie acordată operatorilor economici care au încheiat contracte de concesiune a serviciului de distribuție cu ministerul de resort în condițiile legii, denumiți operatori de distribuție concesionari.

Prestarea serviciului de distribuție va fi permisă fără deținerea unei licențe acordate de ANRE conform prevederilor prezentei legi operatorilor de distribuție ai sistemelor de distribuție închise, administratorilor parcurilor industriale, administratorilor zonelor libere, precum și altor operatori economici care dețin rețele de distribuție ce alimentează locuri de consum cu puteri electrice aprobate însumate mai mici de 3MW.

Ca excepție, ANRE va putea acordalicență pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către operatori economici ce dețin rețele de distribuție într-o zonă concesionată altui operator economic, dacă aceștia dețin acordul scris al operatorului de distribuție concesionar, în cadrul aceleiași perioade de concesiune. Operatorul de distribuție concesionar ar putea fi obligat să asigure racordarea utilizatorilor în condiții de eficiență economică în raport cu soluția de racordare din solicitatea refuzată, inclusiv cu considerarea tarifelor de distribuție aplicabile, conform documentului.

Totodată, persoanele fizice și juridice care desfășoară activități în domeniul energiei fără a fi obligate să dețină licență vor putea beneficia de aceleași drepturi și vor avea aceleași obligații ca și un titular de licență pentru acea activitate sau serviciu.

În scopul facilitării finanțării investițiilor în capacități de producere a energiei electrice, o persoană fizică sau juridică, care deține un aviz tehnic de racordare valabil, emis de un operator de rețea pentru racordarea unui loc de producere sau a unui loc de producere și consum, va putea avea dreptul să contracteze, în calitatea de producător, energia electrică ce va fi produsă de noua capacitate energetică, fără a deține licența la momentul tranzacționării energiei.

Prin document, este propus inclusiv ca titularii de autorizații și licențe beneficiari ai drepturilor de uz și de servitute asupra proprietății publice sau private a statului și a unităților administrativ-teritoariale să fie scutiți de orice obligații de plată instituite de autoritățile administrației publice centrale și locale referitoare la exercitarea acestor drepturi.

 

Descărcați aici Propunerea legislativă

 

 

 

 

Citiți și:

In octombrie va incepe construirea unei cladiri de birouri

Peste 51 mil euro pentru lucrări de drumuri

Un hotel cu 14 niveluri va fi construit in cadrul unui mare proiect

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/ iunie 2019

Sus