Oferte locuri de munca top

Legea calitatii in constructii: noi propuneri legislative

După ce săptămâna trecută au fost promulgate câteva schimbări în cadrul Legii nr. 10 / 1995 privind calitatea în construcții, iată că noi propuneri de modificări ale acestei legi au fost depuse în Parlament.

Astfel, un nou proiect legislativ a fost depus spre dezbatre în Senat.

Acesta încearcă să includă în lege obligativitatea asigurării branșamentelor la recepția construcțiilor.

Inițiatorul propune modificare art. 22 în sensul că investitorii, persoane fizice sau juridice care finanțează și realizează investiții sau intervenții la construcțiile existente să fie obligați să obțină acordurile și avizele prevăzute de lege, precum și autorizația de construire și autorizațiile pentru realizarea branșamentelor la rețelele de utilități ale infrastructurii edilitare, cu plata taxelor de racordare aferente branșamentelor.

Aceasta întrucât autorizațiile necesare utilizării construcției sunt necesare, dar nu suficiente, după cum constată inițiatorul proiectului.

Fără plata taxelor de racordare stabilite de furnizorii de utilități, autorizația nu permite executarea branșamentului și utilizarea construcției recepționate.

De asemenea, investitorii ar urma să fie obligați să efectueze recepția la terminarea lucrărilor de construcții care să includă și constatarea că branșamentele la rețelele de utilități ale infrastructurii edilitare sunt în funcțiune, precum și să efectueze recepția finală la expirarea perioadei de grație.

Totodată, investitorii vor efectua predarea construcției către proprietar numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor de construcții și punerea în funcțiune a branșamentelor autorizate, adevate și definitive la rețelele de utilități publice ale infrastructurii edilitare, atât în cazul investițiilor noi, cât și în cazul intervențiilor la construcțiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuției lucrărilor de construcții.

De asemenea, prin proiect se propune ca proprietarii construcțiilor să aibă obligația de a permite utilizarea construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor și preluarea construcției, având puse în funcțiune și recepționate, de către proprietarul investitor / proprietarul inițial, toate branșamentele la utilitățile edilitare corespunzător avizelor furnizorilor de utilități anexă la autorizația de construire.

 

Descărcați aici Propunere legislativă de modificarea  Legii nr. 10/1995

 

 

 

 

 

Citiți și:

Ce apartamente sunt solicitate in cadrul unui proiect din nordul Capitalei

Peste o luna va demara construirea a trei hale de depozitare

Tarife pentru inchirierea utilajelor de constructii

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/ mai 2019

Sus