Oferte locuri de munca top

Legea cadastrului și publicităţii imobiliare modificată

Update

 

O serie de modificări ale Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 au fost promulgate la sfârșitul săptămânii trecute după ce Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 35/2016 a trecut prin Parlament.

Noua formă a legii prevede că onorariul notarial achitat de Agenţia Naţională pentru eliberarea de către notarii publici a certificatelor de moștenitor, a certificatelor de moștenitor suplimentar, a certificatelor de legatar și a certificatelor de vacanţă succesorală, întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice se stabilește la propunerea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, prin ordin comun al ministrului justiţiei și al directorului general al Agenţiei Naţionale.

De asemenea, în procesul de înregistrare sistematică a imobilelor derulat prin Programul Naţional de Cadastru va fi implicat întreg personalul Agenţiei Naţionale, inclusiv personalul nou-angajat. Aceștia vor beneficia de toate drepturile, inclusiv de drepturile de natură salarială dobândite anterior de personalul angajat pe perioadă nedeterminată.

Finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică se va face din sume alocate de ANCPI  pe bază de contract de finanţare multianual care va conţine clauze privind procedura de monitorizare a înregistrărilor.

În forma promulgată prin noua lege  nu se aplică Legea 98/2016 privind achiziţiile publice pentru atribuirea contractelor de achiziţie  publică/acordurilor -cadru de servicii care au ca obiect contractarea serviciilor de înregistrare sistematică, de către unităţile administrativ-teritoriale sau de către Agenţia Naţională.

Ca urmare a adoptării noii forme a legii contractele de finanţare, precum şi contractele privind efectuarea de lucrări de înregistrare sistematică, încheiate în baza Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 aflate în derulare pot fi modificate prin act adiţional.

“Accelerarea înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară prin proceduri simplificate de înregistrare sistematică, precum și creșterea numărului imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară constituie obiective asumate de statul român în considerarea principiului constituţional de a garanta proprietatea“, potrivit expunerii de motive a Guvernului.

În același document se arată că Programul de cadastru și carte funciară este obligatoriu să fie implementat în perioada 2015-2023 iar România va beneficia în 2015-2020 de importante alocări de fonduri europene în acest sens.

Descarcati aici Legea in forma pentru promulgare  

Rasfoieste revista ARENA Constructiilor , editia nov – dec 2016 

Sus