Oferte locuri de munca top

Legea Cadastrului, modificata de Parlament

Legea Cadastrului a fost modificată ieri de Parlament, Camera Deputaților adoptând unele amendamente la OUG 31/218

Una dintre  prevederile importante ale noii legi arată că până la data de 31 decembrie 2018 se va constitui și va funcționa, la nivelul fiecărei circumscripţii judecătoreşti, cel puţin un birou de cadastru şi publicitate imobiliară, în subordinea oficiilor teritoriale.

De asemenea, sumele plătite pentru acțiunile de cadastru vor fi cuprinse între 60 și 132 de lei/imobil, în funcție de gradul de dificultate al lucrării.

O altă veste este diminuarea termenului de soluționare a cererilor de rectificare pentru lucrările de înregistrare sistematică, de la 60 la 30 de zile.

Lucrările de înregistrare sistematică vor fi finanțate de către Agenția Națională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Prevederile referitoare la certificatul pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar eliberat de notarul public se elimină, fiind lipsite de aplicabilitate practică.

Alte modificări asigură soluționarea cazurilor identificate în activitatea de înregistrare sistematică, unde procedura prevede obligativitatea înscrierii tuturor imobilelor din unitatea administrativ teritorială sau sectorul cadastral, în care asupra aceluiași imobil există mai multe acte de proprietate valabile. În acest caz, dat fiind faptul că procedura de înscriere în cartea funciară este necontencioasă, se vor reliefa aceste aspecte în cartea funciară, respectiv notarea acestei situații juridice, fără a fi întabulat dreptul de proprietate, până la data la care se va prezenta o hotărâre judecătorească în baza căreia să se stabilească titularul real al dreptului de proprietate.

Caracterul eminamente gratuit al înregistrării sistematice impune efectuarea modificărilor ce se impun, la cererea celor interesați sau din oficiu, cu scutire de la plata vreunui tarif. Minutele de ședință cu soluțiile la spețe trebuie să aibă caracter obligatoriu atât pentru notarii publici cât și pentru registratorii de carte funciară sau inspectorii de cadastru. Soluțiile consemnate prin minute sunt urmate concomitent de deciziile directorului Direcției de Publicitate Imobiliară.

Prin alineate noi se soluționează problema intabulării dreptului de proprietate asupra bunurilor ca urmare a fuziunii/divizării persoanei juridice.

In cazul persoanelor juridice transferul dreptului de proprietate de la persoana juridică reorganizată către persoana juridică beneficiară se va realiza în temeiul unui Certificat de reorganizare.

 

 

Descarcati aici modificarile aduse Legii Cadastrului

 

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 4/ iunie 2018

Sus