Oferte locuri de munca top

Legea achizitiilor publice: schimbari preconizate

Mai multe modificări legislative au fost propuse pentru clarificarea prevederilor legate de achizițiile publice, precum și pentru creșterea performanței autorităților publice în administrarea și organizarea investițiilor.

Completările, propuse de mai mulți deputați PNL, asigură transpunerea în Legea nr. 98/2016 a prevederilor cuprinse în Directiva nr. 2014/24/UE.

Noi definiții

Prima modificare are în vedere înlocuirea definiţiei pentru termenul „construcţie” cu definiţia termenului de „lucrări”. Această înlocuire are în vedere faptul că atât Directiva cât şi normele naţionale se raportează în realitate la noţiunea de lucrări, fără a exista o definiţie legală a acestora.

Conform propunerii, „lucrare” va însemna „rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcții de clădiri sau lucrări de geniu civil, suficient în sine pentru a îndeplini o funcție economică sau tehnică”.

De asemenea, contractul de achiziție publică de lucrări va avea ca obiect:

* fie exclusiv execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția de lucrări;

* fie exclusiv execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția unei lucrări;

* fie realizarea, prin orice mijloace, a unei lucrări care corespunde cerințelor stabilite de autoritatea contractantă care exercită o influență determinantă asupra tipului sau proiectării lucrării.

Oferta castigatoare reevaluata, pentru proiectarea unui drum judetean

Calcularea valorii estimate

Autoritatea contractantă va calcula valoarea estimată a unei achiziții având în vedere existența unei linii de bugetare separate, dintr-un buget pe care îl are la dispoziție, valoarea totală de plată, fără TVA, estimată de autoritatea contractantă, luând în considerare orice eventuale forme de opțiuni și prelungiri ale contractului menționate în mod explicit în documentele achiziției.

Obligații pentru ofertanți

Va fi introdusă obligaţia de a participa la etapa reofertării prin depunerea de oferte în sarcina tuturor operatorilor economici semnatari ai acordului-cadru.

Această propunere se bazează pe necesitatea de a înlătura blocajele întâlnite în practică de către autorităţile contractante atunci când ofertantul clasat pe primul loc la momentul încheierii acordului-cadru refuză să participe la etapa de reofertare pentru încheierea contractelor subsecvente, iar ceilalţi ofertanţi nu prezintă oferte care să poată fi acceptate în conformitate cu criteriul de atribuire și factorii de evaluare menţionaţi în documentaţia de atribuire elaborată în cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru.

Totodată, lipsa de participare a unui operator economic în procedura de reofertare subsecventă încheierii unui acord-cadru nu va constitui o situație care să conducă în viltor la excluderea respectivului operator economic din procedura de atribuire a unui contract de achiziţie publică sau încheierii unui acord-cadru ulterior, în măsura în care lipsa sa de participare este una justificată temeinic.

Ce investitii rutiere sunt in pregatire pentru fluidizarea traficului

Documente justificative

Se va renunța la limitarea dreptului autorităţii contractante de a solicita numai în cazul procedurii simplificate depunerea documentele justificative care dovedesc informaţiile cuprinse în DUAE în termenul de 5 zile lucrătoare.

În prezent, propunerea legislativă este înregistrată la Senat pentru dezbatere.

 

Descărcați aici Propunerea legislativă

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

Sus