Oferte locuri de munca top

Legea 13 incearca sa rezolve criza de specialisti in urbanism

Pentru comunele, orașele și municipiile care nu pot asigura ocuparea funcției de arhitect-șef și nu aparțin unei asociații de dezvoltare intercomunitară, atribuțiile arhitectului-șef vor fi îndeplinite de către un funcționar public definitiv din aparatul de specialitate al primarului, absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării construcțiilor.

Aceasta potrivit Legii nr 13 din 7 ianuarie care legiferată OUG 79/2021 de modificare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului.

În vederea eliberării certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire, municipiile, orașele și comunele care nu pot asigura organizarea structurii de specialitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului în cadrul aparatului propriu pot constitui asociații de dezvoltare intercomunitară, împreună cu alte comune, orașe sau municipii.

Specialiștii din cadrul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, care prestează servicii în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, exercită prerogative de putere publică și pot semna documentele emise sau întocmite în numele autorităților administrației public

Atribuțiile pot fi îndeplinite și de către structura de specialitate de la nivel județean, de la nivelul municipiilor, respectiv de la nivelul municipiului București, pentru sectoarele acestuia, pe bază de convenție.

În situația în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcției de arhitect-șef de la nivelul municipiilor nu se prezintă persoane care să îndeplinească condițiile de vechime în specialitatea studiilor, se pot stabili condiții pentru a permite participarea la concurs și a persoanelor care îndeplinesc condițiile de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției de arhitect-șef de minimum 5 ani.

Unitățile administrativ-teritoriale pot coopera și în ceea ce privește activitățile de control, inspecție, urbanism și amenajarea teritoriului.

Persoanele care realizează activitățile exercită prerogative de putere publică și pot semna documentațiile, procesele-verbale, avizele, certificatele și autorizațiile emise sau întocmite în numele autorităților administrației publice locale.

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus