Oferte locuri de munca top

La Ministerul Dezvoltarii vor fi mai putine posturi

Va fi redus numărul maxim de posturi în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

În urma negocierilor premergătoare cu Comisia Europeană, începând cu trimestrul al III-lea al anului 2023, MDLPA îndeplinește de facto rolul de punct de contact urban în cadrul Inițiativei Urbane Europene.

În acest sens, va fi modificat actul normativ privind organizarea și funcționarea ministerului, pentru a reflecta noile atribuții, conform unui proiect de Hotărâre de Guvern.

Astfel, va fi modificat numărul maxim de posturi alocat aparatului propriu al MDLPA ca urmare a reducerii/desființării de posturi, de la 715 la 701, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor acestora.

În urma reducerii cu minimum 25% a funcțiilor de demnitate publică a rezultat un număr de 5 secretari de stat și 3 subsecretari de stat care îl sprijină pe ministru în activitatea sa.

De asemenea, vor fi actualizate funcțiile și atribuțiile ministerului prin integrarea în textul legal a unei funcții noi, aceea de punct de contact urban pentru Inițiativa Urbană Europeană – EUI, și a trei atribuții noi care vizează îndeplinirea și monitorizarea condițiilor favorizante aplicabile politicii de coeziune 2021-2027.

Viitoare parcuri fotovoltaice, investitie de peste 40 mil euro

Va fi redus numărul maxim de posturi pentru personalul detaşat la Ministerul Afacerilor Externe pentru a-şi desfăşura activitatea în cadrul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană de la 7 la 4 posturi.

Aplicarea procedurilor legale privind reorganizarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației se realizează în termen de minimum 30 de zile de la intrarea în vigoare a noii hotărâri.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/martie 2024

Revista Arena Constructiilor martie 2024

Sus