Oferte locuri de munca top

La Cluj vor fi realizate lucrări de mediu peste 35,5 mil. lei

plastic-334546_640Lucrările pentru realizarea unei Staţii de sortare, a unei Staţii de tratare mecano-biologică, respectiv a drumurilor din incintă, a unor platforme, reţele şi împrejmuiri urmează să fie atribuite.

Obiectul contractului constă în continuarea şi terminarea lucrărilor aferente Zonei Tehnice a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (CMID), cunoscute şi ca „Fidic Galben”.

A fost demarată procedura de atribuire a contractului de lucrări pentru continuarea şi terminarea lucrărilor aferente Zonei Tehnice (Fidic Galben) a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (CMID).

În acest sens, în urma avizului favorabil al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, Consiliul Judeţean Cluj a publicat pe SEAP documentaţia de atribuire a contractului vizând „Continuarea şi terminarea lucrărilor aferente zonei tehnice compuse din Staţia de tratare mecano-biologică şi staţia de sortare cu infrastructura adiacentă din cadrul Centrului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj – proiectare şi execuţie”.
În concret, în cadrul Staţiei de Sortare vor fi realizate o hală de sortare cu o suprafaţă de 5.040 mp şi o hală de depozitare temporară în suprafaţă de 560 mp. Totodată, în cadrul Staţiei de tratare mecano-biologice vor fi amenajate o zona de recepţie deşeuri în suprafaţă totală de 1534 de mp, o zonă de pre-tratare/tratare mecanică în suprafaţă totală de 1.410 mp deservită de două unităţi de tratare a aerului poluat pentru reţinerea prafului şi două biofiltre pentru dezodorizare, o platformă de compostare/tratare biologică în suprafaţă de 11.300 mp, o zonă de rafinare în suprafaţă de 347 mp, respectiv o clădire administrativă în suprafaţă de 83 mp.
Valoarea estimată fără TVA a acestui contract este de 35.509.541 lei, criteriul de atribuire fiind preţul cel mai scăzut. Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 18 noiembrie 2015, ora 9.00.
„Termenul de realizare a lucrărilor este de şase luni, astfel încât sperăm că până în vara viitoare acestea să fie executate în integralitatea lor.” a precizat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Mihai Seplecan.
În ceea ce priveşte edificarea Depozitului ecologic de deşeuri, inclusiv facilităţile conexe, ca parte integrantă a CMID, documentaţia de atribuire şi a acestui contract este în curs de finalizare, urmând a fi încărcată în S.E.A.P. şi transmisă spre validare către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice în cursul săptămânii viitoare.

Sus