Oferte locuri de munca top

Judetul Arges: numar mare de proiecte rutiere, finantate prin noul buget

Bugetul județului Argeș, aprobat pentru anul acesta, este de aproximativ 150 milioane euro, fiind mai mare decât în anii trecuți datorită numărului mare de proiecte de infrastructură pe care Consiliul Județean Argeș le are, fie accesate, fie în implementare.

Din bugetul total, 55% este alocat investițiilor și dezvoltării, iar 45% este alocat pentru funcționare.

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare, pe principalele capitole sunt:

Proiecte cu finanțare externă nerambursabilă – 194,6 milioane lei Transporturi (Lucrări de investiții și întreținere pe drumuri județene, documentații tehnico-economice și alte cheltuieli de natură investițiilor, proiecte cu finanțare nerambursabilă) – 167.095 mii lei; sănătate – 7.999 mii lei; asistență socială – 30.957 mii lei; locuințe, servicii și dezvoltare publică – 3.672 mii lei.

La această oră sunt în implementare 24 de proiecte.

Fonduri rambursabile interne – pentru anul 2023 este propusă suma de 136.890 mii lei pentru asigurarea cheltuielilor neeligibile și cofinanțarea proiectelor din fonduri externe nerambursabile, precum și realizarea investițiilor publice de interes județean.

Din bugetul de stat – fonduri aprobate prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

Pentru anul 2023 este propusă suma de peste 110 milioane lei.

Spatii industriale, cu aproape 2,5 mii mp sc, in pregatire

La acest capitol C.J. Argeș mai are în implementare 6 proiecte:

* Consolidare și reabilitare Spital Județean de Urgență Pitești;

* Modernizare DJ 702 A Ciupa-Răteşti, la Rătești;

* Pod pe DJ 741 Piteşti-Valea Mare-Făgetu-Mioveni, km 2+060, peste pârâul Valea Mare (Ploscaru), la Ştefăneşti;

* Pod pe DJ 703 H Curtea de Argeş (DN 7 C)-Valea Danului-Cepari, km 0+597, L=152m, în comuna Valea Danului;

* Pod pe DJ 738 Jugur-Drăghici-Mihăeşti peste râul Târgului, km 21+900, în comuna Mihăeşti;

* Modernizare DJ 703 B Şerbăneşti (DJ 659)-Siliştea, km 70+410- 77+826, L=7,416km, în comunele Rociu şi Căteasca.

Din bugetul de statfonduri aprobate prin Programul Național de Redresare și Reziliență.

Pentru anul 2023 este propusă suma de 300 mii lei, subvenții de la bugetul de stat. Obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență este: Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean (P.A.T.J.) Argeș.

Din bugetul de stat – fonduri aprobate prin Programul Anghel Saligny. Pentru anul 2023 este propusă suma de 65,58 milioane lei.

47 mil euro pentru un important proiect de constructii ingineresti

Obiectivele de investiții finanțate prin Programul Anghel Saligny sunt:

* Modernizare DJ 703 B Pădureți (DJ 679)-Costești (DN 65A), km 48+975-59+287, L=10,312 km, la Lunca Corbului și Costești;

* Pod peste râul Neajlov, în satul Siliștea, comuna Căteasca;

* Modernizare DJ 703G Șuici (DJ703H)-Ianculești-lim.jud.Vâlcea, comuna Șuici;

* Modernizare DJ 731 B, sate Sămara şi Metofu, comuna Poiana Lacului;

* Modernizare DJ732 C Bughea de Jos – Malu – Godeni;

* Modernizare DJ 679 C lzvoru – Mozăceni, L = 9,199 Km;

* Modernizare DJ 703 H Sălătrucu-Vâlcea, L = 4,712 Km;

* Modernizare DJ 739 Bârzeşti (DN 73 D) – Negrești – Zgripcești – Beleți, în Comuna Vulturești;

* Modernizare DJ 703 B Morărești – Uda, în Comuna Uda;

* Modernizare DJ 703 I Merișani (DN 7 C – Km 12+450) – Mușătești – Brăduleț – Brădet – Lac Vidraru (DN 7 C – Km 64+400), L = 7,475 Km.

Noua galerie comerciala, langa Bucuresti

Din bugetul local, pentru alte obiective de investiții, dintre care:

* Modernizare DJ 704H Merișani-Băiculești-Curtea de Argeș;

* Modernizare drum județean DJ 508 Căteasca (DJ 703B)- Furduiești-Teiu-Buta (DJ 659), km 12+400-17+217, com. Teiu și Negrași;

* Modernizare DJ 731 D, km 15+075 – 16+825, comuna Coșești;

* Pod pe DJ 679D, Malu (DJ 679 km 38+940)-Coltu-Ungheni, comuna Ungheni;

* Modernizare drum județean DJ 678 E Teodorești (DJ 703 – km 13+339) – Cotu – lim. Jud.Valcea, km 1+200 – 3+000, comuna Cuca;

* Modernizare DJ 679A Bârla (DJ 679) – Căldăraru, Km 0+000 – Km 12+835, L=12,835 km;

* Modernizare DJ 704D Prislop (DN7) – Lupueni (DJ 703E), Km 0+000- Km 2+358, comunele Bascov și Băbana;

* Modernizare DJ 703E Pitești (DN 67) – Băbana – Cocu, L= 17,965 Km;

* Modernizare DJ 704 G Cicănești – Șuici (DJ 703H), Km 9+532 – Km 13+435;

* Piste pentru biciclete pe DJ 703E: Pitești (DN 67 B) – Lupueni – Popești – Lunguiești – Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+200 – 12+300, L=10,100 Km, în comunele Moșoaia, Băbana;

* Pista continuă pentru biciclete pe DJ 678 A, km 42+420-49+095 și pe DJ 703 H, km 12+924-17+368, L=11,200 km, în comunele Tigveni, Cepari și Șuici.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus