Oferte locuri de munca top

ISCIR va recunoaste diplome si calificari profesionale dobandite in UE

Va fi creat cadrul legal pentru echivalarea/recunoașterea documentelor specifice de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR).

În prezent, legislația privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România nu desemnează o instituție/autoritate pentru recunoașterea documentelor dobândite de cetățeni români sau străni în Statele Membre UE sau statele semnatare ale Spațiului Economic European.

Un nou proiect de act normativ stabilește că ISCIR va putea realiza:

  • echivalarea, în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice, certificatelor/aprobărilor emise în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice ce transpun Directive Europene aplicabile instalațiilor/echipamentelor pentru proceduri de sudare, sudori și personal care execută examinări prin mijloace sau metode nedistructive;

– recunoașterea autorizației precum și atitlului oficial de calificare sau altui document emis de o autoritate competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene/S.E.E. sau din Confederația Elvețiană, pe baza unei proceduri aprobată prin Ordin al inspectorului de stat șef.

De asemenea, a fost prevăzută posibilitatea ca în cazul recunoașterii titlului oficial de calificare să se aplice de la caz la caz, ca măsuri compensatorii un stagiu de adaptare de maxim 3 ani sau o probă de aptitudini.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

Sus