Oferte locuri de munca top

ISC: o noua sesiune pentru autorizarea responsabililor tehnici cu executia

Inspectoratul de Stat în Construcţii (I.S.C.) organizează o nouă sesiune de examene pentru autorizarea responsabililor tehnici cu execuţia. Aceasta va avea loc în perioada 10 iunie -14 iunie 2023.

Examenele de autorizare se vor desfășura în Municipiul București.

Cei interesați pot trimite dosarul de înscriere până la data de 25 aprilie 2023, data serviciului poştal (doar la adresa str. C.F. Robescu, Nr. 23, Sector 3, Bucureşti), electronic (doar la adresa isc@isc.gov.ro) sau PCU electronic. Dosarele transmise după această dată nu se vor analiza în vederea participării la această sesiune.

Dosarul transmis trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

* cerere de autorizare

* curriculum vitae

* memoriu de activitate (operatori economici în cadrul cărora solicitantul şi-a desfăşurat activitatea, perioade, funcţii, etc.), cu precizarea pe domenii a lucrărilor executate şi a funcţiei îndeplinite, datat, nume în clar şi însuşit prin semnătură

* copie diploma de absolvire a institutului de învăţământ superior de lungă durată, certificată olograf privind conformitatea cu originalul (se scrie conform cu originalul)

* copia actului de identitate, certificată olograf privind conformitatea cu originalul

Cladire rezidentiala, langa un mall din provincie

* declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar, că nu a suferit condamnări pentru concurenţă neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracţiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi

* adeverinţă medicală eliberată de medicul de medicina muncii care să ateste posibilitatea fizică şi psihică a candidatului de a practica servicii de responsabil tehnic cu execuţia, inclusiv lucru la înălţime

* trei fotografii color format 3×4 cm, recente

* copia legitimaţiei valabile şi a legitimaţiilor care nu mai sunt în valabilitate, de electrician autorizat / instalator autorizat în gaze naturale, valabilă pentru domeniile la care se solicită aceasta

* acord prelucrare date cu caracter personal – RTE.

Cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de începerea sesiunii de examinare se va afişa programul şi adresa sălilor unde se vor desfăşura examenele de autorizare.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/ martie  2023

Sus