Oferte locuri de munca top

ISC: neregulile din exploatarea, managementul si performanta energetica a cladirilor

Pentru urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, implementarea sistemului de management al calității în construcții și în domeniul performanței energetice a clădirilor inspectorii Inspectoratului de Stat în Construcții au realizat mai puține controale în trimestrul II comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor
Au fost efectuate 204 controale privind modul în care sunt respectate de către proprietarii, administratorii și utilizatorii de construcții, obligațiile de a organiza și efectua activități de urmărire a comportării în timp a construcțiilor pe baza cerințelor cuprinse în cărțile tehnice ale construcțiilor. Numărul controalelor a fost mai mic cu 9% față de al celor realizate în trimestrul II 2020.
Au fost dispuse 242 măsuri ca urmare a neconformităților cu grad mare de repetabilitate, care constau în:

* neexecutarea obligațiilor privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, a lucrărilor de întreținere, de reparații și de consolidare

* lipsa documentelor și a documentațiilor care stau la baza efectuării acestei activități

* necompletarea și nepăstrarea cărții tehnice conform prevederilor legale

* neexecutarea obligațiilor ce le revin de întreținere/ reparații/ consolidare a construcțiilor

* lipsa angajării de personal specializat în acest domeniu de către proprietarii care dețin construcții pentru a putea efectua activitatea de urmărire curentă.
Au fost aplicate 21 sancțiuni contravenționale în cuantum de 206 mii lei.

Este in pregatire o noua unitate de productie, cu peste 3 mii mp sc

Implementarea sistemului de management al calității în construcții
Inspectorii ISC au fost efectuate 32 activități de control pentru verificarea gradului de implementare a propriului sistem de management al calității la operatorii economici cu activitate în proiectare și execuție. Au fost cu 8,5% mai puține astfel de controale față de cele realizate în aceeași perioadă a anului trecut.
Deficiențele cu grad ridicat de repetabilitate constau în:

– lipsa de înregistrări privind neconformitățile constatate în timpul verificărilor proprii în șantier, precum și

– soluționarea necorespunzătoare a acestora de către executant în baza soluțiilor elaborate de proiectant,

– implementarea și certificarea formală a sistemelor de management al calității,

– lipsa personalului specializat și instruit.
Neimplementarea sistemului de management al calității de către operatori economici cu activitate de proiectare și execuție a lucrărilor de construcții are drept principală cauză necunoașterea conținutului documentelor proprii, neutilizarea formularelor declarate și codificate, cât și certificarea unui sistem care nu poate funcționa așa cum a fost conceput inițial, deci neaplicabil.

Pentru neconformitățile constatate au fost dispuse 34 măsuri.

Performanța energetică a clădirilor
Totodată, au fost efectuate 135 controale privind performanța energetică a clădirilor în scopul aplicării unitare a cerințelor prevăzute de Legea nr. 372/2005, la clădiri noi și la clădiri existente la care s-au executat lucrări de creștere a performanței energetice, privind:

– elaborarea și afișarea certificatelor de performanță energetică,

– realizarea programelor de inspecție a sistemelor de încălzire și a sistemelor de climatizare.

Spre comparație, în trimestrul II 2020 au fost efectuate 140 de astfel de controale.

Au fost constatate deficiențe pentru care au fost dispuse 58 măsuri.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2021

Sus