Solplanet x AeroFix

ISC: Cum depun dirigintii de santier registrele de evidenta

Până la finele lunii martie pot fi depuse, pentru vizare, la Inspectoratul Județean în Construcţii (IJC) /Inspectoratul în Construcții al Municipiului București (ICMB), registrele de evidenţă a activităţii de diriginte de şantier pentru activitatea desfășurată în anul 2020.

În acest sens, Inspectoratul de Stat în Construcții precizează trei modalități de depunere:

* Direct de către titularul autorizaţiei/autorizaţiilor de diriginte de şantier, pe baza cererii – tip completate şi semnate şi a actului de identitate, la registratura IJC-urilor/ICMB în a cărui rază de competenţă este amplasat fiecare obiectiv de investiţie menţionat în registru, pentru diriginții de șantier care au desfășurat activitate, sau își are domiciliul dirigintele de șantier, pentru situația în care aceștia nu au desfășurat activitate, după caz.
Registrul vizat se va ridica de către titular de la sediul IJC/ICMB unde a fost depus.

* Prin poştă cu confirmare de primire sau curierat rapid, la registratura IJC-urilor/ICMB în a cărui rază de competenţă este amplasat fiecare obiectiv de investiţie menţionat în registru, pentru diriginții de șantier care au desfășurat activitate, sau își are domiciliul dirigintele de șantier, pentru situația în care aceștia nu au desfășurat activitate, după caz, însoţit de cererea – tip completată şi semnată pe care se va menţiona IJC-ul / ICMB de unde doreşte să îl ridice după vizare şi o copie a actului de identitate al titularului autorizaţiei de diriginte de şantier.

Registrul vizat se va ridica de către titular de la sediul IJC/ICMB menţionat pe cererea-tip.

* Prin poşta electronică la adresa de e-mail a IJC/ICMB în a cărui rază de competenţă este amplasat fiecare obiectiv de investiţie menţionat în registru, pentru diriginții de șantier care au desfășurat activitate, sau își are domiciliul dirigintele de șantier, pentru situația în care aceștia nu au desfășurat activitate, după caz, a următoarelor documente scanate: registrul, cererea – tip de depunere completată şi semnată cu precizarea adresei de e-mail unde se dorește a fi primit registrul vizat şi actul de identitate al titularului autorizaţiei de diriginte de şantier.
Copia scanată a registrului vizat se va transmite pe adresa de e-mail menţionată pe cererea-tip.
Cererea- tip pentru depunerea registrului de evidență a activității de diriginte de șantier se poate prelua de la sectiunea Autorizări/Autorizare diriginți/Formulare utile.

Spre exemplu, un diriginte de şantier care a avut lucrări în cursul anului 2020 în judeţele Arad şi Buzău și nu domiciliază în unul din aceste județe, pentru vizarea registrului va depune, concomitent, fie prin poștă, fie prin e-mail, câte un exemplar din registru la IJC Arad şi la IJC Buzău.

În situația în care domiciliază în unul din aceste județe (de exemplu, Arad) poate depune un exemplar din registru la IJC Arad prin unul din mijloacele prezentate, iar la IJC Buzău un exemplar prin poștă sau e-mail.
Un diriginte de şantier care nu a avut lucrări în cursul anului 2020 va depune pentru vizare registrul prin unul din mijloacele prezentate la IJC-ul în a cărui rază de competenţă domiciliază.

Exemplarele vizate din registru se vor păstra şi se vor prezenta, ori de câte ori registrul se va solicita de către reprezentanţii ISC.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

 

Sus