Oferte locuri de munca top

ISC: controale la proprietari, administratori si utilizatori de constructii

Proprietari, administratori și utilizatori de construcții au fost controlați de către inspectorii ISC în ceea ce privește respectarea obligațiilor de a organiza și efectua activități de urmărire a comportării în timp a construcțiilor pe baza cerințelor cuprinse în cărțile tehnice ale construcțiilor.

Inspectorii ISC au efectuat controale privind exploatarea construcțiilor, managementul calității și performanța energetică a clădirilor.

Astfel, în perioada octombrie-decembrie, inspectorii ISC au efectuat 210 astfel de controale, mult mai puține față de anul anterior, din cauza crizei medicale în care ne aflăm. Spre comparație, în aceeași perioadă a anului precedent, au fost realizate 405 de controale.

Au fost dispuse 209 măsuri ca urmare a neconformităților cu grad mare de repetabilitate, care constau în:

* neexecutarea obligațiilor privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, a lucrărilor de întreținere, de reparații și de consolidare, lipsa documentelor și a documentațiilor care stau la baza efectuării acestei activități;

* necompletarea și nepăstrarea cărții tehnice conform prevederilor legale;

* neexecutarea obligațiilor ce le revin de întreținere/ reparații/ consolidare a construcțiilor;

* lipsa angajării de personal specializat în acest domeniu de către proprietarii care dețin construcții pentru a putea efectua activitatea de urmărire curentă.

Au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale în cuantum de 56 mii lei.

Mai multe controale privind performanța energetică a clădirilor

Inspectorii ISC au efectuat, în trimestrul IV 2020, un număr de 124 controale privind performanța energetică a clădirilor în scopul aplicării unitare a cerințelor prevăzute de Legea nr. 372/2005. În același trimestrul al anului 2019, inspectorii ISC realizaseră 112 de astfel de controale.

Activitățile de control au fost realizate pentru clădiri noi și la clădiri existente la care s-au executat lucrări de creștere a performanței energetice, în privința elaborării și afișării certificatelor de performanță energetică, realizarea programelor de inspecție a sistemelor de încălzire și a sistemelor de climatizare.

Au fost constatate deficiențe pentru care au fost dispuse 79 de măsuri.

Controlul privind managementul calității în construcții

În trimestrul IV au fost efectuate 23 activități de control pentru verificarea gradului de implementare a propriului sistem de management al calității la operatorii economici cu activitate în proiectare și execuție, față de cele 31 de controale realizate în aceeași perioadă a anului 2019.

Deficiențele cu grad ridicat de repetabilitate constau în lipsa de înregistrări privind neconformitățile constatate în timpul verificărilor proprii în șantier, precum și soluționarea necorespunzătoare a acestora de către executant în baza soluțiilor elaborate de proiectant, implementarea și certificarea formală a sistemelor de management al calității, lipsa personalului specializat și instruit.

Neimplementarea sistemului de management al calității de către operatori economici cu activitate de proiectare și execuție a lucrărilor de construcții are drept principală cauză necunoașterea conținutului documentelor proprii, neutilizarea formularelor declarate și codificate, cât și certificarea unui sistem care nu poate funcționa așa cum a fost conceput inițial, deci neaplicabil.

Pentru neconformitățile constatate au fost dispuse 35 măsuri. Au fost aplicate două sancțiuni contravenționale în cuantum de 20 mii lei.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

 

Sus