Solplanet x AeroFix

ISC: Ce probleme sunt in autorizarea constructiilor

Încălcarea procedurilor de eliberare a certificatului de urbanism și a autorizației de construire, documentațiile tehnice incomplete si nerespectarea normelor de proiectare se numără printre neregulile găsite de Inspectoratul de Stat în Construcții în activitatea de control privind respectarea disciplinei de autorizare și execuție a lucrărilor de construcții.

Totodată, inspectorii au constatat deficiențe privind sistemul de evidență a actelor de autoritate emise și lipsa avizelor și acordurilor necesare autorizării lucrărilor,

neorganizarea sistemului propriu de control în domeniul disciplinei de autorizare și executare a lucrărilor de construcții.

Activitatea de control a avut loc în perioada iulie-septembrie 2020, când au fost efectuate 516 controale în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții,

parțial programate și în mare măsură ca urmare a petițiilor înregistrate la nivelul inspectoratelor județene, respectiv al Inspectoratului în Construcții al Municipiului București.

Au fost înregistrate 553 cazuri de încălcare a prevederilor legale pentru care au fost dispuse 474 măsuri și aplicate 18 de sancțiuni contravenționale, în cuantum de 65,50 mii lei. Spre comparație, în trimestrul III 2019 au fost efectuate tot atâte controale, dar au fost înregistrate 426 de cazuri de încălcare a legii.

Tot în perioada iulie-septembrie 2020, în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului s-au efectuat 20 controale în timpul cărora s-au constatat 26 deficiențe pentru care au fost dispuse 20 măsuri. În aceeași perioadă a anului precedent, au fost efectuate 38 de controale, în cadrul cărora s-au constatat 75 de deficiențe.

Ce probleme au găsit inspectorii

În urma controalelor s-a constatat că activitatea de eliberare a documentelor de autoritate la nivelul unităților administrativ-teritoriale nu se desfășoară în condițiile legii în toate localitățile, neconformitățile născându-se pe fondul fluctuației de personal din compartimentele de urbanism și slaba pregătire profesională a acestora.

Activitatea de control și coordonare din partea consiliilor județene nu se poate desfășura eficient din cauza lipsei de personal calificat pregătit conform prevederilor legale, cu calitatea de funcționar public cu atribuții în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării execuției lucrărilor de construcții, în structura de specialitate.

Efectele acestor neconformități pot fi eliberarea de autorizații de construire cu nerespectarea prevederilor legale, care pot genera prejudicii solicitanților și/sau vecinilor acestora.

De asemenea, inspectorii arată că din cauza numărului mare de petiții sau adrese de corespondență din partea altor instituții, activitatea de control în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului nu se poate desfășura cu respectarea unui program prestabilit, care să abordeze fenomene negative specifice domeniului (slaba pregătire a personalului din cadrul structurilor de specialitate organizate la nivelul administrațiilor publice locale, lipsa planului urbanistic general actualizat și a regulamentului local de urbanism aferent, proliferarea documentațiilor derogatorii care afectează vecinătățile).

În același timp, în controalele efectuate s-au constatat deficiențe în activitatea de proiectare a documentațiilor urbanistice desfășurată de operatori economici și anume: nerespectarea cerințelor de proiectare și a competențelor de elaborare a documentațiilor urbanistice, precum și nerespectarea cerințelor de avizare și aprobare a acestora.

De asemenea au fost constatate abateri de la Ordinul nr. 63/1998 privind obligația afișării la loc vizibil a panoului de identificare a investiției și abateri de la prevederile art. 76 din Ordinul nr. 839/2009 privind comunicarea datei începerii lucrărilor de construcții, precum și a datei finalizării lucrărilor. În activitatea desfășurată de autoritățile administrației publice locale s-au constatat deficiențe privind nerespectarea cerințelor de conținut, elaborare, avizare și aprobare a documentațiilor de urbanism.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus