Oferte locuri de munca top

ISC: ce nereguli exista in urbanism si autorizarea lucrarilor de constructii

Inspectorii ISC au constatat, în urma controalelor efectuate în trimestrul II, că activitatea de eliberare a documentelor de autoritate la nivelul unităților administrativ-teritoriale nu se desfășoară în condițiile legii în toate localitățile.

Neconformitățile apar pe fondul fluctuației de personal din compartimentele de urbanism și slaba pregătire profesională a acestora.
Activitatea de control și coordonare din partea consiliilor județene nu se poate desfășura eficient din cauza lipsei de personal calificat, cu calitatea de funcționar public cu atribuții în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării execuției lucrărilor de construcții, în structura de specialitate, susțin inspectorii ISC.
Efectele acestor neconformități sunt eliberarea de autorizații de construire cu nerespectarea prevederilor legale, care pot genera prejudicii solicitanților și/sau vecinilor acestora.

În activitatea de control din trimestrul II al acestui an privind respectarea disciplinei de autorizare și execuție a lucrărilor de construcții inspectorii ISC au constatat încălcări ale:

* procedurii de eliberare a certificatului de urbanism și a autorizației de construire

* deficiențe privind sistemul de evidență a actelor de autoritate emise

* documentații tehnice incomplete

* lipsa avizelor și acordurilor necesare autorizării lucrărilor

* neorganizarea sistemului propriu de control în domeniul disciplinei de autorizare și executare a lucrărilor de construcții

* nerespectarea normelor de proiectare și a competențelor de semnătură.

Din cauza numărului mare de petiții sau adrese de corespondență din partea altor instituții, activitatea de control în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului nu se poate desfășura cu respectarea unui program prestabilit, care să abordeze fenomene negative specifice domeniului (slaba pregătire a personalului din cadrul structurilor de specialitate organizate la nivelul administrațiilor publice locale, lipsa planului urbanistic general actualizat și a regulamentului local de urbanism aferent, proliferarea documentațiilor derogatorii care afectează vecinătățile).

În controalele efectuate în trimestrul II s-au constatat deficiențe în activitatea de proiectare a documentațiilor urbanistice desfășurată de operatori economici și anume: nerespectarea cerințelor de proiectare și a competențelor de elaborare a documentațiilor urbanistice, nerespectarea cerințelor de avizare și aprobare a documentațiilor urbanistice.
De asemenea au fost constatate abateri de la obligația afișării la loc vizibil a panoului de identificare a investiției și abateri privind comunicarea datei începerii lucrărilor de construcții, precum și a datei finalizării lucrărilor.

În activitatea desfășurată de autoritățile administrației publice locale s-au constatat deficiențe privind nerespectarea cerințelor de conținut, elaborare, avizare și aprobare a documentațiilor de urbanism.

Inspectorii ISC au realizat în perioada aprilie-iunie 2021 un număr de 529 controale în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții, parțial programate și în mare măsură ca urmare a petițiilor înregistrate la nivelul inspectoratelor județene, respectiv al Inspectoratului în Construcții al Municipiului București.

Numărul lor a fost mai mare cu 26% decât al controalelor efectuate în perioada similară a anului trecut.

Au fost înregistrate 667 cazuri de încălcare a prevederilor legale pentru care au fost dispuse 473 măsuri și aplicate 35 de sancțiuni contravenționale, în cuantum de 313 mii lei. Spre comparație, în perioada aprilie-iunie 2020 au fost înregistrate 503 cazuri de încălcare a prevederilor legale și au fost dispuse 429 de măsuri.

De asemenea, în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului s-au efectuat 30 controale pe parcursul trimestrului II al acestui an, cu 66% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut.

În acest timp, deficiențele constatate s-au dublat față de trimestrul II 2020, acestea ajungând la 68 de cazuri în neregulă, pentru care au fost dispuse 21 măsuri.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2021

Sus