Oferte locuri de munca top

Investitiile prin PNDL vor primi bani suplimentari

Pentru ca cele două etape ale Programului Național de Dezvoltare Locală să poată continua este necesară suplimentarea bugetului prevăzut pentru investiții. Aceasta ar urma să fie a treia tranșă de majorare a bugetului, după ce Programul a mai primit 760 milioane lei pe parcursul acestui an din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

Acum PNDL urmează să primească încă 300 milioane de lei din Fondul de rezervă, pentru derularea programului în perioada următoare, prin onorarea solicitărilor de transfer către antreprenori. Aceasta conform unui proiect de Hotărâre de Guvern. Pentru anul 2020 PNDL a avut credite bugetare aprobate în cuantum de 5,06 miliarde lei, care au fost repartizate astfel:

* 500 milioane lei pentru PNDL etapa I;

* 4.56 miliarde lei pentru PNDL etapa a II-a.

În cadrul PNDL etapa I, din obiectivele de investiții incluse la finanțare au rămas în execuție un număr de 1.738 obiective de investiții pentru care trebuie asigurate fonduri până la finalizarea acestora. Suma necesară este de 2,81 miliarde lei.

La acest moment, situația execuției bugetare a bugetului programului aferent anului 2020 este următoarea:

* PNDL I – a fost transferată beneficiarilor suma de 488.061 mii lei;

* PNDL II – a fost transferată beneficiarilor suma de 4.481.624 mii lei.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2020

Sus