Oferte locuri de munca top

Investitiile in statiunile balneare primesc finantare nerambursabila

Investițiile în modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare și balneoclimatice vor fi sprijinite cu ajutor financiar nerambursabil de la stat.
Aceasta ca urmare a intrării în vigoare a unei scheme de ajutor de minimis, valabilă pentru operatorii economici.
Măsura de sprijin se acordă sub forma unei alocări financiare nerambursabile, reprezentând maximum jumătate din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv TVA, în limita plafonului de maximum 200.000 euro, echivalent în lei.
Valoarea totală a ajutoarelor care pot fi acordate în anul 2023 este de 15 milioane de lei.
Obiectivul schemei îl constituie stimularea operatorilor economici din stațiunile balneare și balneoclimatice pentru a realiza investiții în infrastructura turistică, balneară, culturală, sportivă și de agrement.
Acțiuni eligibile
Sunt eligibile pentru acordarea ajutorului:
* extinderea și reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, alimentație publică și tratament balnear, inclusiv a rețelelor de captare și transport al factorilor naturali de cură;
* construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor culturale (amfiteatre în aer liber, trasee educative), sportive (terenuri de sport) și de agrement;
* achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare;
* formarea profesională a personalului angajat în cadrul structurii deținute de beneficiar în domeniul HORECA.

Ansamblu cu peste 150 de apartamente, in curs de autorizare

Cheltuieli eligibile
Dintre cheltuielile eligibile amintim:
* Cheltuieli pentru amenajarea terenului:
– Cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor care includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului și care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri rețele de utilități din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază), devieri de cursuri de apă
– Cheltuieli de mediu
* Cheltuieli cu racordarea la utilități – asigurarea utilităților necesare obiectivului
* Cheltuieli pentru investiția de bază:
– Construcții și instalații – cuprind cheltuieli aferente realizării construcțiilor -construcții/extindere/reabilitare a structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, alimentație publică și tratament balnear, inclusiv a rețelelor de captare și transport al factorilor naturali de cură, precum și construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor culturale și de agrement, respectiv cheltuielile aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție: clădiri, instalații aferente construcțiilor, precum instalații electrice, sanitare, instalații interioare de alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicații și alte tipuri de instalații impuse de destinația obiectivului
– Dotări, utilaje, echipamente tehnologice, inclusiv IT&C, tehnologii software și funcționale
* Organizare de șantier.
Schema de ajutor de minimis se aplică până la 31 decembrie 2023, cu posibilitatea prelungirii în condițiile extinderii perioadei de valabilitate a regulamentului.
Contractele vor fi încheiate până la 31 decembrie 2023, în limita creditelor de angajament aprobate cu această destinație în bugetul pe anul 2023 al MEAT, iar plățile vor fi efectuate până la 31 decembrie 2026, în limita creditelor bugetare aprobate în
acest sens.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus