Oferte locuri de munca top

Investitiile in producerea de energie din surse regenerabile: noi masuri

Noi măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice au intrat în vigoare.

Legea a adus modificări importante Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2022, ce vizează resursele regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente.

Astfel, investiția realizată de concesionari, fie din fonduri proprii, fie din fonduri rambursabile/ nerambursabile accesate de rezidenți, sunt bunuri proprii ale concesionarilor și la încetarea contractelor de concesiune rămân în deplina proprietate a acestora.

Totodată, la expirarea duratei concesiunii, concesionarii beneficiază de un drept de preempțiune la achiziționarea terenului. Prețul de vânzare se stabilește pe baza unui raport de evaluare aprobat de consiliul local, județean sau Consiliul General al Municipiului București, după caz.

Apelurile de proiecte de specializare inteligentă, pentru selecția rezidenților în calitate de beneficiari eligibili, lansate de autoritățile de management, sunt apeluri cu depunere continuă, cu termen de închidere a apelului.

Selecția rezidenților se face, în limita bugetului alocat, a contractului de concesiune respectiv în baza hotărârii de dare în administrare, dacă punctajul pentru proiectul depus depășește pragul de calitate stabilit de către autoritatea de management.

Incep lucrari hidrotehnice de peste 14 mil euro

În același timp, scutirea de la plata impozitului pe teren pentru categoriile de terenuri situate în parcurile de specializare inteligentă începe cu data semnării contractului de finanțare de către fondator.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

Sus