Oferte locuri de munca top

Investitiile de mediu si gospodarire a apelor: programe modificate

A intrat în vigoare Ordonanța de Urgență prin care au fost modificate și prelungite finanțările pentru programele multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor.

Mai exact, termenul pentru finanțarea acestora a fost prorogat până la data de 31 decembrie 2023, după ce în anul 2019, termenul stabilit inițial a mai fost o dată prelungit până la finalul acestui an.

Printre programele multianuale ce pot fi finanțate, stabilite prin OUG nr. 40/2006, amintim:

* mărirea gradului de siguranță a barajelor;

* finalizarea lucrărilor de asigurare a surselor de apa și de apărare împotriva inundațiilor;

* lucrări noi de apărare împotriva inundațiilor;

* lucrări de reabilitare a zonei costiere;

* planuri de management, reabilitarea și extinderea infrastructurii în parcurile naționale, parcurile naturale și în ariile naturale protejate.

De asemenea, noua Ordonanță prevede ca programul-pilot pentru reabilitarea zonelor foarte poluate Zlatna, Copșa Mică și Turda, precum și sistemele integrate de management al deșeurilor să poată fi finanțate și din Fondul pentru Mediu.

În cazul progamului-pilot, finanțarea se realizează pentru lucrările rămase de executat din Fondul pentru mediu cu cofinanțare 100% a cheltuielilor eligibile, prin încheierea unui contract de finanțare multianual între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrația Fondului pentru Mediu.

Pentru sistemele integrate, finanțarea se realizează pentru lucrările rămase de executat din Fondul pentru mediu cu cofinanțare 75% a cheltuielilor eligibile, prin același tip de contract.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

 

Sus