Oferte locuri de munca top

Investitiile cu impact major in economie, finantate mai rapid

Proiectele incluse în schema de ajutor de stat ce are ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie vor putea fi finanțate mai rapid.

În acest sens, a fost propusă eliminarea unei etape din cadrul soluționării cererilor de plată.

Schema de ajutor se aplică pentru toate sectoarele economice, cu anumite excepții, și poate fi accesată de către orice societate care realizează o investiție inițială în România.

Astfel, conform unui proiect de Hotărâre de Guvern, nu va mai fi efectuată verificarea la fața locului până la  31 decembrie 2021, pentru ca plățile să poată fi efectuate mai rapid.

Cum plata ajutorului de stat se efectuează în prezent doar după verificarea la fața locului a realizării investiției, eliminarea acestei obligații va permite beneficiarilor să intre în posesia lichidităților și să-și continue activitățile curente.

De asemenea, va fi majorat bugetul maxim al schemei, de la valoarea de 4.070 milioane lei la valoarea de 6.380 milioane lei (638 milioane lei reprezentând bugetul mediu anual x 10 ani, respectiv perioada 2014-2023).

Schema de ajutor de stat, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2014, încurajează participarea întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre regiuni, prin stimularea realizării de investiţii în active fixe de înaltă tehnologie, pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare, adresate atât pieţei interne cât şi competitive la export.

Perioada de derulare a schemei este 2014 – 2023 pentru emiterea de acorduri pentru finanţare, respectiv 2015 – 2028 pentru plata ajutorului de stat.

Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor care realizează o investiție inițială cu o valoare totală, de minimum 4,5 milioane lei, fără T.V.A., respectiv echivalentul a aproximativ 1 milion euro.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de sume nerambursabile, în raport de cheltuielile eligibile şi în limita intensității maxim admisibile conform hărţii regionale autorizate de Comisia Europeană.

Sunt considerate cheltuieli eligibile cheltuielile cu active corporale şi necorporale, precum şi cheltuielile privind închirierea construcţiilor, aferente investiţiei iniţiale. Ajutorul de stat se plăteşte după efectuarea totală sau parţială a cheltuielilor eligibile aprobate prin acordurile pentru finanţare.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

Sus