Oferte locuri de munca top

Investitii portuare: 17 cereri de finantare depuse in schema de ajutor

Pentru acordarea de ajutor de stat în vederea realizării de investiții pentru Suprastructura portuară in vederea reducerii blocadei din zona Mării Negre ca urmare a conflictului armat din Ucraina au fost depuse 17 cereri de  finanțare. Valoarea lor totală este de 24 milioane de euro.

Pentru proiecte tip 1: au fost depuse 15 proiecte care îndeplinesc condițiile de eligibilitate privind solicitantul, localizarea, scopul proiectului și categoriile de mărfuri vizate.

Valoarea totală a ajutorului de stat solicitat este de 24.846.059 euro, depășind bugetul alocat inițial și suplimentat (cu 4 milioane din alocarea pentru proiectele de tip 2), respectiv 22.000.000 euro;

Pentru proiecte tip 2: a fost depus un singur proiect care îndeplinește condițiile de eligibilitate privind solicitantul, localizarea, scopul proiectului și categoriile de mărfuri vizate;

Valoarea totală a ajutorului de stat solicitat este de 2 milioane de euro, în limita bugetului alocat pentru acest tip de proiecte, diferența de 4 milioane euro alocând-se proiectelor de tip 1, conform prevederilor Ghidului Solicitantului;

Pentru proiecte tip 3: a fost depus un singur proiect, însă acesta nu îndeplinește condițiile de eligibilitate privind categoriile de mărfuri vizate (combustibili fosili).

Având în vedere că valoarea totală a ajutorului de stat solicitat depășește valoarea alocată, rezultă că semnarea contractelor de finanțare aferente proiectelor de tip 1 se va realiza în ordinea punctajelor obținute, conform tabelului de mai jos.

Astfel, dintre cele 15 proiecte depuse, primele 13 vor putea primi finanțare integrală, rezultând o diferență de 1.126.528 lei.

În vederea epuizării totale a bugetului alocat pentru acest apel, solicitantul clasat pe poziția 14 poate opta pentru semnarea contractului de finanțare în limita valorii de 1.126.528 lei.

Începând cu data de 22 decembrie 2023 Autoritatea de management PT va demara procedura de contractare prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, iar solicitanții ai căror proiecte sunt propuse spre finanțare vor trebuie să prezinte documentele suport prin care fac dovada îndeplinirii tuturor criteriilor de eligibilitate asumate prin Declarația unică.

Oferta castigatoare a unor lucrari rutiere de peste 14,5 mil euro va fi reevaluata

AM PT va lansa în 2024, Schema de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în Suprastructura portuară de încărcare/descărcare și depozitare a mărfurilor în vederea reducerii blocadei din zona porturilor românești ca urmare a blocării căilor navale din Ucraina, prin care se vor acorda ajutoare de stat pentru investiții în porturile românești, cu accent pe stabilirea de rute logistice alternative și facilitarea exporturilor ucrainene.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de grant, reprezentând maximum 65% din costul total fără TVA și nu va depăși 10 milioane de euro per întreprindere.

Costurile eligibile includ investiții în instalații portuare de operare, utilaje și echipamente eficiente energetic, dar nu acoperă costurile pentru clădiri, terenuri, construcții etc.

 

 

 

 

 

Citiți revista Arena Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

Sus