Oferte locuri de munca top

Investitii in hidrocentrale: finantare de pana la 2 mil euro per proiect

Investițiile în domeniul energiei regenerabile hidraulice vor putea fi finanțate din fonduri externe. Aceasta în cadrul unui nou apel de proiecte Capacitate crescută pentru producerea energiei regenerabile” – Hidroenergie, din cadrul Programului pentru energie în România, Aria: Energie Regenerabilă.

Aplicațiile pot fi deja depuse, termenul limită fiind 31 martie 2021.

Astfel, Programul pentru Energie are o alocare financiară de 62.826.500 euro și este finanțat prin Mecanismele financiare SEE și Norvegian 2014‐2021. Bugetul disponibil este de 7,2 milioane de euro.

Granturile disponibile per proiect încep de la 200.000 euro și pot ajunge până la 2.000.000 euro.

Programul vizează entitățile juridice românești care pot dezvolta proiecte în una din ariile prioritare de program: Energie Regeneralbilă, Eficiență Energetică, Cercetare și Dezvoltare, Training și conștientizare și Electrificarea gospodăriilor. Parteneriatele cu entități juridice din Statele Donatoare sunt încurajate.
Operatorul de Fond al Programului pentru Energie în România este Innovation Norway, o companie de stat, deținută de Ministerului Comerțului, Industriei și Pescuitului și Consiliul Norvegian a Municipalităților.

Aplicanți eligibili sunt orice entitate privată sau publică, comercială sau necomercială, precum și organizațiile negurvernamentale, înregistrată ca persoană juridică în România. Aplicantul trebuie să fie înființat de cel puțin 3 ani la data termenului limită de depunere a proiectelor.

Parteneri eligibili sunt entitățile private sau publice, comerciale sau necomerciale, înregistrate ca persoană juridică în Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau în România.

Activități eligibile cuprind:

* renovarea sau reînnoirea hidrocentralelor mici sau mari existente;

* construcția de noi hidrocentrale (<10MW);

* activități secundare (creșterea capacității de retenție a rezervorului și activități de training privind folosirea/întreținerea echipamentelor).

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus