Oferte locuri de munca top

Investitii de mediu, in pericol de nefinalizare din cauza lipsei de finantare

Investiții importante ale Ministerului Mediului, aflate în prag de finalizare, sunt nefuncţionale din cauză că bugetele locale ale beneficiarilor nu pot asigura fondurile necesare finalizării acestor investiţii.

Nefinalizarea integrală a lucrărilor aferente proiectelor şi neîndeplinirea obiectivelor-ţintă conduce la riscul de intrare în procedura de infringement.

De asemenea, nefinalizarea obiectivelor de investiţii conduce la rambursarea întregii sume finanţate până în prezent de către Ministerul Mediului, în cuantum de aproximativ 249 milioane lei, primăriilor şi consiliilor judeţene beneficiare ale acestor obiective, lucru ce atrage constrângeri semnificative de ordin financiar asupra bugetelor locale.

Ca urmare, oficialii ministerului au propus prelungirea termenului de derulare a trei

convenţii în cadrul programelor guvernamentale, respectiv:

* „Managementul regional al deşeurilor urbane şi ecologizarea rampelor de deşeuri din judeţul Satu Mare”,

* „Extindere şi reamenajare Parc zoologic şi de agrement Turda, judeţul Cluj” şi

* „Program-pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinţi Zlatna”, aflate în stadiu avansat de finalizare.

Astfel, perioada de realizare a programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor va fi prelungit până la data de 31 decembrie 2023. De asemenea, va fi completată sursa de finanțare, după cum arată un proiect de act normativ.

Necesitatea prelungirii a apărut ca urmare a nerespectării graficelor de efectuare a plăţilor stabilite în cadrul formelor iniţiale ale acestor convenţii, din cauza finanţării anuale insuficiente şi modificărilor de soluţii. Acestea au condus la derularea unor noi proceduri de avizare în cadrul comisiilor tehnico-economice şi consiliilor interministeriale, respectiv aprobări prin hotărâri ale Guvernului.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

Sus