Oferte locuri de munca top

Introducerea terenurilor in intravilan: noile tarife pentru 2023

Tarifele valabile în 2023 pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum și pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan au fost stabilite prin ordin de ministru.

Spre deosebire de cele valabile anul trecut, pentru anul acesta chiar dacă tariful pe metru pătrat rămâne neschimbat, totuși s-a modificat valoarea tarifului indexat cu coeficientul de inflație.

Valoarea tarifului datorat în anul 2023 pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum și pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan:

Clasa terenului agricol 1 2 3 4 5
Tarif (lei/mp) 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00
Valoarea tarifului indexat cu coeficientul de inflație (lei/mp) 4,552 3,983 3,414 2,845 2,276

Coeficientul de inflație, aplicabil pentru perioada anului 2023 este în valoare de 13,8%, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică.

Valoarea tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum și pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan se calculează înmulțind suprafața în mp cu valoarea tarifului indexat cu coeficientul de inflație din tabel.

Valoarea tarifului indexat cu coeficientul de inflație datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum și pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan, prevăzut în prezenta anexă, se aplică până la data de 31 decembrie 2023.

Teren dintr-o zona turistica, pregatit pentru functiuni industriale

Este posibilă prelungirea acestei perioade în anul următor până la data publicării coeficientului de inflație de către Institutul Național de Statistică și aprobării valorii actualizate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Spre comparație, în anul 2022 au fost:

Clasa terenului agricol 1 2 3 4 5
Tarif (lei/mp) 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00
Valoarea tarifului indexat cu coeficientul de inflație (lei/mp) 4,204 3,678 3,153 2,627 2,102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus