Oferte locuri de munca top

Întreţinerea și reabilitarea drumurilor din Timișoara ar putea fi delegată

Autorităţile locale din Timișoara vor să realizeze un studiu de oportunitate pentru delegarea către Drumuri Municipale Timișoara SA a serviciului de reparaţii și întreţinere a străzilor, aleilor, trotuarelor și podurilor din municipiul Timișoara.

Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice. Gestiunea delegată a serviciilor de utilități publice implică punerea la dispoziția operatorilor a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciilor delegate, precum și dreptul și obligația acestora de a administra și de a exploata aceste sisteme.

Gestiunea directă a activității de reparații și întreținere a străzilor, aleilor , trotuarelor și podurilor se poate încredința prin atribuire directă a contractului de delegare a gestiunii, unei societăți cu statut de societate reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având capital integral al unității administrativ-teritoriale înființată prin reorganizarea pe cale administrativă, în condițiile legii, a regiilor autonome de interes local.

Studiul de oportunitate, în vederea încheierii contractului de delegare a gestiunii, va cuprinde, în principal, următoarele elemente:

  1. a) descrierea activităţii pentru care se face delegarea de gestiune;
  2. b) motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică realizarea serviciului;
  3. c) investiţiile necesare pentru modernizare sau extindere;
  4. d) procedura de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat;
  5. e) durata estimată a contractului;
  6. f) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de încheiere a contractului.

Demersul vine ca urmare a cererii SC Drumuri Muncipale Timișoara SA pentru încheierea unui contract de delegare în vederea întreţinerii drumurilor din oraș pe o perioadă de 15 ani. Avantajele unei astfel de decizii ar fi de tip managerial, CL Timișoara deţinând controlul companiei dar și evitarea perioadelor lungi de timp necesare realizării licitaţiilor pentru semnarea acordului cadru.

De asemenea, CL Timișoara ar putea impune adoptarea unor soluţii și tehnologii performante care pot contribui la creșterea eficienţei și calităţii lucrărilor de reparaţii  și întreţinere a străzilor.

 

Rasfoieste revista ARENA Constructiilor , editia nov – dec 2016

Sus