Oferte locuri de munca top

Intreprinderile individuale sau de consortiu au liber la fonduri europene

Întreprinderile mici și mijlocii vor putea să solicite în continuare fonduri prevăzute în programele europene, fără condiția de a fi în consorțiu. Această precizare este importantă întrucât condiția ca IMM-urile să facă parte din consorțiu este un obstacol și creează dificultăți în accesarea fondurilor europene direct de către IMM-uri.

Astfel, precum în cadrul financiar 2014-2020, inclusiv în 2021-2027, programele de finanțare vor permite participarea IMM-urilor individuale sau a unui consorțiu în conformitate cu obiectivele lor specifice, în special atunci când acestea prezintă aspecte transfrontaliere, conform unei note de informare a Comisiei Europene.

De exemplu, componenta dedicată IMM-urilor din cadrul Fondului InvestEU, care face parte din cadrul financiar 2021-2027, va oferi sprijin financiar IMM-urilor individuale prin intermediul instituțiilor financiare din statele membre, așa cum a fost cazul instrumentelor financiare ale programului pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii – COSME între 2014-2020.

IMM-urile individuale ar putea fi eligibile și în cadrul altor programe, cum ar fi programele politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027, Programul privind piața unică și Orizont Europa.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus