Oferte locuri de munca top

Intra in vigoare modificarile privind autorizarea lucrarilor de constructii

Modificările privind autorizarea executării lucrărilor de construcții vor putea fi aplicate pentru că au intrat în vigoare și normele metodologice de aplicare (document atasat) a noilor prevederi legale, o dată cu publicarea lor în Monitorul Oficial.

Aceste modificări vizează simplificarea procedurii de autorizare prin:

 reducerea numărului formularelor;

 emiterea avizelor/acordurilor pentru utilități urbane – servicii tehnico-edilitare și de gospodărie comunală -, precum și a celor pentru confirmarea asigurării cerințelor esențiale de calitate în construcții, prin Comisia de Acord Unic sau direct de la furnizorii/administratorii acestora;

simplificarea conținutului documentației tehnice – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții prin preluarea din conținutul-cadru al documentației tehnice – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții a pieselor scrise și desenate strict necesare.

În plus, odată cu autorizarea executării lucrărilor de bază, prin autorizațiile de construire/desființare se autorizează și executarea organizării lucrărilor de bază (organizare de șantier).

Numai personal de specialitate

Noile modificări prevăd că structura de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării executării lucrărilor de construcții este condusă de arhitectul-șef și are în componență personal cu pregătire în domeniile urbanismului, arhitecturii și construcțiilor.

Sunt interzise elaborarea și semnarea documentațiilor tehnice și proiectelor necesare executării lucrărilor de construcții de către persoane care nu îndeplinesc cerințele legale, respectiv care nu au absolvit instituții de învățământ superior de specialitate în domeniile arhitecturii și construcțiilor/instalațiilor pentru construcții ori care nu au drept de semnătură în condițiile legii, sub sancțiunea legii penale.

Conductorii arhitecți, urbaniștii și subinginerii de construcții, cu diplomă recunoscută de statul român, pot elabora, în cadrul colectivelor tehnice, documentații pentru clădiri de importanță redusă, și aflate în afara zonelor protejate,  numai pentru specialitatea pentru care a fost obținută diploma universitară, respectiv pentru care au drept de semnătură.

Arhitecții de interior, cu diplomă recunoscută de statul român, care au drept de semnătură pot elabora și semna documentații pentru lucrări de amenajări interioare, cu caracter definitiv sau provizoriu, lucrări de modificare și lucrări de reabilitare aferente interioarelor, care necesită obținerea unei autorizații de construire/desființare.

Autorizația de construire cu avize pentru utilități

Pentru realizarea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții este necesară obținerea avizelor/acordurilor furnizorilor de utilități urbane pentru asigurarea și racordarea/branșarea la infrastructura edilitară.

Aceste avize/acorduri se emit în temeiul unor documentații specifice elaborate în conformitate cu cerințele avizatorilor în baza datelor extrase de proiectant din documentația tehnică – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Obținerea avizelor/acordurilor se poate realiza fie direct de către solicitant sau împuterniciții acestuia, anterior depunerii documentației tehnice pentru autorizarea construcției, fie la cererea solicitantului, prin intermediul Comisiei de Acord Unic.

În situația în care solicitantul optează pentru obținerea avizelor și acordurilor prin intermediul Comisiei de Acord Unic, taxele și tarifele pentru emiterea avizelor și acordurilor cerute prin certificatul de urbanism se suportă de solicitant, cuantumurile taxelor fiind stabilite de emitenții avizelor și acordurilor, se calculează potrivit reglementărilor legale specifice fiecărui domeniu de avizare și se comunică emitenților de autorizații de construire/desființare.

Informații despre cerințele tehnice ale amplasamentului

Prin certificatul de urbanism se aduc la cunoștință investitorului/solicitantului informații cu privire la cerințele tehnice ale amplasamentului, precum și la obligațiile pe care acesta le are în procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcții. Aceste informații privesc:

  1. a)regimul juridic, economic și tehnic al imobilului – teren și/sau construcții existente la data solicitării -, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice și ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate și aprobate potrivit legii;
  2. b)cerințele urbanistice specifice amplasamentului;
  3. c)regimul de actualizare/modificare a documentațiilor de urbanism și a regulamentelor locale aferente;
  4. d)avizele/acordurile legale necesare în vederea autorizării;
  5. e)obligația de a contacta autoritatea competentă pentru protecția mediului, în scopul obținerii punctului de vedere și, după caz, a actului administrativ al acesteia, în vederea autorizării.

 

Descărcați aici Modificările aduse Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

 

 

 

 

Citiți și:

Cu 800 apartamente in constructie, un om de afaceri pregateste inca 12 proiecte imobiliare

Finantarea proiectelor de apa intarzie si din cauza consultantilor

Viitor complex mixt, în portofoliul unui cunoscut dezvoltator local

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/nov – dec 2019

Sus