Oferte locuri de munca top

Interoperabilitatea sistemului feroviar va fi aliniata cu legislatia europeana

Condițiile care trebuie îndeplinite pentru realizarea interoperabilității sistemului feroviar din România cu sistemul feroviar al Uniunii Europene au fost stabilite în cadrul unui proiect de Hotărâre de Guvern ce urmează să fie aprobat.

Aceste condiţii se referă la proiectarea, construirea, punerea în funcţiune, modernizarea, reînnoirea, exploatarea şi întreţinerea elementelor sistemului feroviar, precum şi la calificările profesionale şi condiţiile de sănătate şi de siguranţă aplicabile personalului care contribuie la exploatarea şi întreţinerea sa.

Astfel, vor fi stabilite pentru fiecare subsistem al sistemului feroviar dispoziţiile referitoare la elementele constitutive de interoperabilitate, la interfeţele cu celelalte subsisteme, la procedurile de verificare şi condiţiile de compatibilitate generală necesare pentru realizarea interoperabilităţii.

Ca urmare a extinderii domeniului de aplicare al Specificaţiilor Tehnice de Interoperabilitate (STI) la întregul sistem feroviar al Uniunii, normele naţionale strict legate de subsistemele existente vor acoperi punctele deschise din STI.

Normele naționale ar trebui eliminate treptat ca urmare a închiderii punctelor deschise din STI.

De asemenea, din motive de trasabilitate şi siguranţă, autorităţile competente din statele membre vor aloca unui vehicul, la cererea deţinătorului acestuia, un număr european de vehicul, conform documentului. Informaţiile privind vehiculul vor fi ulterior consemnate într-un registru al vehiculelor. Registrele vehiculelor vor putea fi consultate de toate statele membre şi de anumiţi operatori economici din Uniunea Europeană.

Proiectul de act normativ creează astfel cadrul legal pentru transpunerea în legislația națională a Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 138 din 26 mai 2016.

Descărcați aici Proiectul HG

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/ iul-aug 2019

Sus