Solplanet x AeroFix

Institutiile publice, obligate sa achite obligatiile de plata intr-un termen precis

Urmează să fie rezolvată problema legată de respectarea și executarea hotărârilor judecătorești de către instituțiile statului și de către administrația publică.

În acest sens, mai mulți deputați și senatori PNL au propus modificări în cadrul Ordonanței nr.22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii.

Astfel, aceștia propun termene certe privind demersurile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor de plată și posibilitatea recurgerii creditorului la prevederile Codului de procedură civilă.

Proiect rutier, de peste 130 mil euro, aprobat

Instituțiile debitoare vor avea obligația să prezinte lista bunurilor şi a veniturilor urmăribile.

Acestea vor și posibilitatea să solicite instanței acordarea unui termen de grație sau/şi stabilirea unor termene de plată eşalonată a obligației respective.

Mai exact, instituția debitoare va fi obligată ca, în termen de două luni, să facă demersurile necesare pentru a-și îndeplini obligația de plată.

Neîndeplinirea obligațiilor de plată în condițiile și termenul stabilit poate determina executarea silită, la cererea creditorului.

De asemenea, a fost propusă urmărirea distinctă a sumelor cu destinație pentru plata creanței pentru funcționarea instituției în mod normal, fără a fi afectate bugetele alocate pentru investiții, salariile etc.

Totodată, inițiatorii au în vedere suspendarea cursului prescripției dreptului de a obține executarea silită, necesară a fi prevăzută în lege pentru ca trecerea unei perioade îndelungate de timp pentru efectuarea demersurilor de debitor în vederea îndeplinirii obligațiilor să nu conducă la prejudicierea drepturilor creditorului prin împlinirea termenului de prescripție.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2021

Sus