Oferte locuri de munca top

Instalatiile de gaze: obligatii pentru PFA-urile, beneficiarii si clientii finali

Proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale se vor face după o procedură ce va fi revizuită și armonizată legislativ.

Conform unui proiect de act normativ, revizuirea va aduce, printre altele, obligații pentru persoanele fizice autorizate, beneficiari și clienți finali.

Astfel, persoanele fizice autorizate (PFA) vor fi obligate să execute lucrările de realizare demontare/ înlocuire/ montare a racordurilor flexibile pentru racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, cu un debit nominal de maximum 3 m3/h, în conformitate cu prevederile anexei nr. 8 „Condiții-cadru de valabilitate aferente autorizației acordate persoanelor fizice autorizate”.

De asemenea, beneficiarul unei separații de măsurare a gazelor naturale va prezenta proiectantului acordul/acordurile investitorului sau a cel puțin a jumătate plus unul din investitorii instalației de utilizare comună a gazelor naturale din care se realizează separația.

Totodată, clientul final va avea încă două obligații suplimentare:

* obligația să contacteze pe P/OTS/OD, după caz, pentru aplicarea unui nou sigiliu, în situația în care sigiliul montat la bușonare s-a rupt/deteriorat și nu s-a montat aparatul consumator de combustibil gazos, care este prevăzut în proiectul tehnic;

* obligația de a nu permite intervenția neautorizată asupra instalațiilor de utilizare a gazelor naturale aflate în funcțiune de către persoane fizice/juridice neautorizate de ANRE, inclusiv prin ruperea/deteriorarea sigiliului și/sau realizarea de lucrări, fără respectarea prevederilor legale referitoare la întocmirea documentelor și solicitarea punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale.

Un nou complex hotelier, in curs de autorizare

Alte prevederi:

– introducerea obligației pentru P/OTS/OD să emită factura aferentă punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării de punere în funcțiune a instalației de utilizare gaze naturale;

– introducerea unor dispoziții pentru P/OTS/OD cu privire la obligația refuzării punerii în funcțiune a instalației de utilizare în cazul nerespectării prevederilor Normelor tehnice în principal, dar fără a se limita la situațiile cu privire la asigurarea măsurilor de ventilare/montajul și funcționarea detectoarelor automate de gaze naturale, etc la data punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale;

– actualizarea evidențelor P/OTS/OD cu procesul-verbal de punere în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, dacă acțiunea de punere în funcțiune, se realizează fară montarea echipamentului/sistemului de măsurare gaze naturale;

– introducerea obligațivității de sigilare a bușonării unei părți din instalația de utilizare gaze naturale, la care nu s-a racordat niciun aparat consumator de combustibili gazoși de către P/OTS/OD, la punerea în funcțiune a instalației de utilizare.

 

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus