Oferte locuri de munca top

Instalatii de ventilare si climatizare: noi reglementari din martie

Din luna martie vor intra în vigoare noi reglementări tehnice privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor de ventilare, precum și a celor de climatizare.

Odată cu aceasta va fi abrogat normativul I5-2010. (fișier atașat la finalul știrii)

Prevederile reglementării tehnice se aplică, indiferent de forma de proprietate, clădirilor civile şi industriale (incluzând spaţii de producţie şi/sau depozitare).

Atât celor noi, cât și celor existente, supuse unor lucrări de modernizare, modificare, transformare, consolidare, extindere, schimbare de destinaţie, reparaţii capitale şi renovare energetică.

Fac excepţie de la aplicarea acestei reglementări tehnice instalaţiile de ventilare, climatizare şi condiţionare a aerului destinate asigurării condiţiilor tehnologice de tip special (instalaţii din camere curate, instalaţii de dezodorizare, instalaţii de transport pneumatic, instalaţii din mine, tuneluri şi din construcţii agrozootehnice), precum şi instalaţiile de răcire prin radiaţie.

Noua reglementare tehnică nu tratează proiectarea şi executarea instalaţiilor pentru evacuarea fumului şi a gazelor fierbinţi în caz de incendiu (desfumare) sau a echipamentelor şi sistemelor protectoare, la care pericolul de explozie rezultă exclusiv din prezenţa substanţelor explozive sau a substanţelor chimice instabile.

Sunt, însă, incluse prevederi care reglementează posibilitatea utilizării parţiale sau totale a instalaţiilor de ventilare ale clădirii, pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi.

La proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de ventilare şi de climatizare trebuie îndeplinite condiţiile de calitate şi de performanţă, referitoare la următoarele cerinţe fundamentale:

* rezistenţă mecanică şi stabilitate;

* securitate la incendiu;

* igienă, sănătate şi mediu înconjurător;

* siguranță și accesibilitate în exploatare;

* protecţie împotriva zgomotului;

* economie de energie şi izolare termică;

* utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Contracte de circa 33 mil euro pentru retele apa-canal, ofertate

Noul ordin nu va fi aplicat obiectivelor de investiții:

* ale căror lucrări sunt în curs de execuție la data intrării în vigoare a noului ordin;

* pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost inițiate procedurile de achiziție publică,  respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/ documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost recepționate de investitor/beneficiar ori au fost depuse spre aprobare/avizare;

* ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/ documentații de avizare a lucrărilor de intervenții necesită actualizare, în conformitate cu actele normative în vigoare, dacă au fost elaborate și recepționate de investitor/beneficiar până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, ori sunt depuse spre reaprobare/reavizare;

* pentru care a fost aprobată finanțarea.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus