Oferte locuri de munca top

Instalatii de incalzire centrala: noi reguli privind proiectarea si executarea

Au intrat în vigoare noi reglementări tehnice privind proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de încălzire centrală.

Acestea modifică și completează normativului actual.

Astfel, noile reglementări vizează:

a) sistemele de instalații de încălzire din clădiri noi (inclusiv clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero — nZEB;

b) sistemele de instalații de încălzire din clădiri existente, atunci când se introduc, se modernizează sau se modifică după criterii funcționale, energetice, de siguranță în exploatare, ecologice, economice și altele specifice, după caz.

Normativul include reguli de proiectare ecologică a sistemelor de încălzire, prevederi privind siguranța executării și exploatării acestora, pentru evitarea unor situații care pot pune în pericol viața oamenilor sau pot afecta construcții sau alte valori materiale, precum și reguli referitoare la asigurarea cerințelor obligatorii de calitate.

Peste 15 ha, intravilan, pregatite pentru o noua dezvoltare imobiliara

La proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de încălzire centrală se respectă, de asemenea, și prevederile corespunzătoare referitoare la:

a) securitatea la incendiu a construcțiilor și a celorlalte sisteme tehnice ale clădirilor;

b) protecția antiseismică a tuturor categoriilor de clădiri (rezidențiale, terțiare, agrozootehnice și industriale);

c) protecția termică a clădirilor și conformarea lor energetică și de mediu;

d) protecția acustică a clădirilor;

e) sistemele de alimentare cu combustibili sau energie electrică;

f) sistemele de instalații sanitare;

g) sistemele de instalații de ventilare și climatizare;

h) protecția muncii;

i) alte normative și prescripții cuprinse în anexa nr. 1 a normativlui.

Teren de peste 7 ha din Bucuresti, pregatit pentru noi proiecte imobiliare

Nu fac obiectul prezentului normativ:

a) centralele termice echipate cu cazane de apă fierbinte având puterea unitară peste 6 MW și cele echipate cu cazane de abur la presiunea de peste 8 bar sau având capacitatea termică peste 6 t/h;

b) depozitele exterioare și instalațiile de transport pentru combustibil solid, aferente centralelor termice;

c) rețelele de termoficare cu apă fierbinte sau abur;

d) sistemele de încălzire electrice și partea corespondentă instalațiilor electrice aferente sistemelor de cogenerare;

e) instalațiile de încălzire din sere, adăposturi pentru animale sau spații deschise;

f) instalațiile de încălzire din clădiri cu întreruperi de utilizare repetate cu o durată mai mare de 48 de ore și din construcții cu caracter special (de exemplu, adăposturi de protecție civilă);

g) instalațiile cu caracter special, pentru procese tehnologice;

h) sistemele sau elementele de instalații care fac obiectul unei cercetări sau experimentări.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus