Oferte locuri de munca top

Inspectoratul de Stat in Constructii va fi reorganizat

Organizarea Inspectoratului de Stat în Construcții va fi modificată, conform prevederilor Legii  296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung.

Regulamentele de organizare și funcționare trebuie înaintate spre aprobare și efectiv aprobate, în condițiile legii, până la data de 30 iunie 2024.

Astfel, funcția publică de conducere de șef birou se desființează și, ca urmare, se desființează și structurile organizatorice care funcționează ca birouri.

Având în vedere că inspectoratele județene în construcții din cadrul I.S.C. sunt în prezent organizate la nivel de birou, respectiv funcția publică de conducere specifică de inspector șef județean este echivalată cu funcția publică de conducere de șef birou, se impune organizarea celor 41 de inspectorate județene în construcții, la nivel de serviciu.

Totodată, Inspectoratul în Construcții al Municipiului București va fi organizat la nivel de direcție, condusă de un inspector șef, funcție publică specifică echivalentă cu funcția publică de conducere director.

În cadrul ISC Bucuresti vor funcționa 7 servicii conduse de către șefi de serviciu și un compartiment registratură.

Cele 7 servicii din cadrul Inspectoratului în Construcții al Municipiului București sunt repartizate astfel: un serviciu economic administrativ și 6 servicii aferente fiecărui sector al Capitalei.

A fost propus ca în cadrul direcțiilor să funcționeze structuri componente organizate sub forma serviciilor și a compartimentelor, respectiv:

* în cadrul Direcției Juridice și Resurse Umane – 3 servicii și 1 compartiment

* în cadrul Direcției Economice și Administrativ – 5 servicii

* în cadrul Direcției Coordonare, Control și Sinteză a Activității de Control și Avizare – 1 serviciu și 1 compartiment

* în cadrul Direcției Supravegherea Pieței Produselor pentru Construcții, Autorizare Laboratoare, Responsabili Tehnici cu Execuția și Diriginți de Șantier – două servicii.

De asemenea, inspectorul general al I.S.C. va avea în directa subordine următoarele structuri: Serviciul Petiții, Compartimentul Comunicare și Relatii Mass-Media, Compartimentul Audic Public Intern, Compartimentul Corp Control, Compartimentul Situații de Urgență și Compartimentul Secretariat – Registratură.

În ceea ce privește structura organizatorică a ISC, au fost propuse următoarele modificări:

* Serviciul Petiții va trece din subordinea Direcției Coordonare, Control și Sinteză a Activității de Control și Avizare în subordinea directă a inspectorului general. Propunerea are ca scop direct eficientizarea serviciului, precum și o mai bună comunicare cu cetățenii sau cu organizațiile legal constituite care se adresează instituției noastre în temeiul normelor legale;

* mutarea Compartimentului Securitate și Sănătate în Muncă din subordinea directă a inspectorului general în subordinea Direcției Juridice și Resurse Umane în cadrul Serviciului Resurse Umane.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2024

Sus